-Monter zabudowy i robót wykończeniwych w budownictwie

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - symbol cyfrowy zawodu 712905

Kwalifikacja: BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych (w ZSZ kwalifikacje: B.5 Montaż systemów suchej zabudowy, B.6 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich i B.7 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania systemów suchej zabudowy;

2) wykonywania robót malarskich;

3) wykonywania robót tapeciarskich;

4) wykonywania robót posadzkarskich;

5) wykonywania robót okładzinowych.

Monter zabudowy może być zatrudniony w firmach budowlanych i remontowych wykonujących roboty remontowe lub we własnej firmie.