Bezpieczne wakacje 2019

21.06.2019

W związku z rozpoczynającymi się wakacjami letnimi zachęcamy rodziców / prawnych opiekunów do zapoznania się z:

  • "Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku",
  • Zasadami bezpiecznego wypoczynku nad wodą,
  • Listą rzeczy w bagażu dziecka

oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora wyoczynku za pośrednictwem bazy danych dostępnej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:  https://wypoczynek.men.gov.pl/

Więcej informacji na stronie policji:

http://slaska.policja.gov.pl/kat/prewencja/jak-unikac-zagrozen/bezpieczne-wakacje/82862,Bezpieczne-wakacje.html

Niepokojące sygnały o przebiegu wypoczynku? Jeżeli do rodziców docierają niepokojące sygnały o okolicznościach, czy warunkach lub sytuacjach, np. na koloniach, należy zgłosić je przede wszystkim do kuratorium oświaty właściwego ze względu
na miejsce lokalizacji wypoczynku.

Życzymy uczniom i nauczycielom słonecznych, radosnych i bezpiecznych wakacji, obfitujących w niezapomniane wrażenia.

Do zobaczenia we wrześniu!

 

Pliki do pobrania