Brać - to umierać, żyć - to wybierać.

15.06.2021

"Brać - to umierać, żyć - to wybierać" - kampania zorganizowana przez Wydział Prewencji KPP w Myszkowie, MOPS w Myszkowie i ZSP nr 3 w Myszkowie. Akcja ta ma ona na celu propagowanie życia wolnego od narkotyków i dopalaczy, a jest skierowana do uczniów i rodziców. Działania będą prowadzone we wszystkich gminach powiatu myszkowskiego do końca roku 2021.
Nasza szkoła dołącza do kampanii i już dzisiaj na terenie szkoły pojawiła się gazetka prezentująca materiały dla uczniów i rodziców. Materiały zostały również udostępnione przez dziennik elektroniczny.