Fryzjer - Branżowa Szkoła I Stopnia

3.06.2019

Fryzjer - symbol cyfrowy zawodu 514101

Kwalifikacja: FRK.01 - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (obecnie AU.21 ).

Uczniowie BS I w Żarkach w zawodzie fryzjer realizują na terenie szkoły teoretyczne zajęcia ogólnokształcące i zawodowe oraz zajęcia praktyczne.

Każdy uczeń naszej szkoły jest pracownikiem młodocianym po zawarciu umowy o pracę z pracodawcą, a trzyletni okres nauki wlicza się do stażu pracy i emerytury.

Uczniowie pobierają wynagrodzenie za zajęcia praktyczne.

W naszej szkole mogą kształcić się uczniowie pełnoletni na dzień 1 września, ponieważ umożliwamy odbywanie zajęć praktycznych na terenie szkoły bez umowy o pracę.

Do realizacji kształcenia praktycznego posiadamy pracownię fryzjerską wyposażoną w nowoczesny sprzęt, urządzenia i narzędzia, m. in.:

 • nawilżacz-sauna do włosów,

 • nożyczki na gorąco,

 • infrazon stojący do koloryzacji i pielęgnacji,

 • zestaw komputerowy z mikrokamerą do badania włosów i skóry głowy,

 • lokówki stożkowe,

 • maszynki do strzyżenia,

 • trymery,

 • karbownice,

 • prostownice,

 • falownice,

 • suszarki z jonizacją.

Teoretyczne kształcenie zawodowe w zawodzie fryzjer odbywa się na terenie szkoły w pracowniach wyposażonych w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt multimedialny.

Nasi uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności i kwalifikacje na:

 • bezpłatnych warsztatch np.: "Stylizacja wizerunku", "Fryzury karnawałowe i sylwestrowe",

 • częściowo odpłatnych kursach zawodowych,

 • kursach realizowanych w ramach projektów unijnych, np.:  obsługa kas fiskalnych, wizaż, stylizacja paznokci i in.

Uczestniczą również w stażach u zagranicznych pracodawców w ramach projektów unijnych (Niemcy, Portugalia). Nabyte w ten sposób umiejętności  i doświadczenie zwiększają ich szanse na rynku pracy.

Cele kształcenia:

Absolwent kształcenia w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów

2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów

3) wykonywania strzyżenia włosów

4) wykonywania stylizacji fryzur.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji FRK.01 (AU.21) absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tym samym uzyskuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci mogą kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która zapewnia kontynuację kształcenia w systemie dziennym. Kończąc ten typ szkoły absolwent może uzyskać tytuł:

 • technika usług fryzjerskich

po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji FRK.03 - Projektowanie i wykonywanie fryzur (obecnie AU.26 - Projektowanie fryzur) oraz świadectwo dojrzałości. Umożliwi to kontynuowanie edukacji na studiach wyższych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia mogą podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy II.

Możliwość zatrudnienia:

 • pracownie i zakłady fryzjerskie

 • własna działalności gospodarcza.