Konferencja "Oferta edukacyjna a potrzeby rynku pracy powiatu myszkowskiego"

26.01.2018

            W dniu 25 stycznia br. odbyła się  w naszej szkole konferencja "Oferta edukacyjna a potrzeby rynku pracy powiatu myszkowskiego". Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Dyrektora ZS w Żarkach Pana Kazimierza Lamcha.

            W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszkowie, kierownik Zespołu Kuratorów w Myszkowie, przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia w Myszkowie, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w Myszkowie, pracodawcy branży metalowej i budowlanej (POLREM, METAL-SYSTEM i OBRO-METAL) oraz dyrektorzy, wychowawcy i doradcy zawodowi szkół podstawowych i gimnazjów powiatu myszkowskiego. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach reprezentowała Pani Halina Kasznia - I Wiceprezes Zarządu.

            Podczas spotkania omówiono aktualną sytuację lokalnego rynku pracy, a w oparciu o barometr zawodów na rok 2018 przedstawiono zawody deficytowe i nadwyżkowe. Pracodawcy zwrócili uwagę zebranych na trudności w zdobyciu wykwalifikowanych pracowników w branży metalowej i budowlanej. Stwierdzono, że należy prowadzić działania zmierzające do przełamywania streotypów w zakresie wyboru ścieżek rozwoju zawodowego przez młodzież. Dużą rolę w tym zakresie mają do wypełnienia doradcy zawodowi pracujący bezpośrednio z uczniami klas trzecich gimnazjalnych oraz wychowawcy. Wszelkie działania powinny zwiększać świadomość uczniów i ich rodziców, że obecnie konkretny zawód zdobyty w branżowej szkole I stopnia i dodatkowe umiejętności uzyskane podczas kursów dają większą szansę na znalezienie pracy. Zgodnie stwierdzono, że warto wrócić do organizowania wycieczek edukacyjnych do zakładów pracy, aby przybliżyć uczniom stanowiska pracy w konkretnych zawodach.

                Po wystąpieniach gości i dyskusji uczestnicy spotkania zwiedzili naszą szkołę. Poznali pracownie praktycznej nauki zawodu: pracownię kosmetyczno-fryzjerską, pracownię gastronomiczną, pracownię obrabiarek skrawających oraz poligon budowlany. Zobaczyli umiejętności naszych uczniów podczas zajęć praktycznych, mogli również porozmawiać z instruktorami. Usłyszeliśmy bardzo pozytywne uwagi o naszej bazie dydaktycznej.

                 Na zakończenie goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez naszych uczniów kształcących się w zawodzie kucharz pod opieką instruktora Pani Justyny Szczepańskiej.