KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to oferta przeznaczona dla osób dorosłych (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, szkoła średnia, szkoła wyższa) czy sytuację na rynku pracy (oferta dla studentów, osób pracujących jak i bezrobotnych).

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Chcąc uzyskać tytuł technika (tytuł ukończenia Technikum) lub wykwalifikowanego robotnika (tytuł ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej) należy ukończyć wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie.

Nasza oferta obejmuje kursy w zakresie:

  • TG.7 -sporządzanie potraw i napojów

  • AU.21 - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

  • BD.4 - Wykonywanie robót motażowych, okładzinowych i wykończeniowych

  • MG.19 - Użytkowanie obrabiarek skrawających.