Zawody budowlane - Branżowa Szkoła I Stopnia

3.06.2019

1.  Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - symbol cyfrowy zawodu 712905

Kwalifikacja: BUD.11 (obecnie BD.04) - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

2. Murarz-tynkarz - symbol cyfrowy zawodu 711204

Kwalifikacja: BUD.12 (obecnie BD.14 ) - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Uczniowie BS I w Żarkach w zawodach monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i murarz-tynkarz realizują na terenie szkoły teoretyczne zajęcia  ogólnokształcące i zawodowe oraz zajęcia praktyczne.

Każdy uczeń naszej szkoły jest pracownikiem młodocianym po zawarciu umowy o pracę z pracodawcą, a trzyletni okres nauki wlicza się do stażu pracy i emerytury.

Uczniowie pobierają wynagrodzenie za zajęcia praktyczne.

W naszej szkole mogą kształcić się uczniowie pełnoletni na dzień 1 września, ponieważ umożliwiamy odbywanie zajęć praktycznych na terenie szkoły bez umowy o pracę.

Do realizacji kształcenia praktycznego posiadamy przestronny poligon budowlany wyposażony w nowoczesny sprzęt, urządzenia i narzędzia.

Teoretyczne kształcenie zawodowe w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i murarz-tynkarz odbywa się na terenie szkoły w pracowniach wyposażonych w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt multimedialny.

Nasi uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności i kwalifikacje na:

  • bezpłatnych warsztatch z firm np. KaBe, Atlas,

  • częściowo odpłatnych kursach zawodowych,

  • realizowanych w ramach projektów unijnych, np.:  obsługa kas fiskalnych, kierowca operator wózka jezdniowego i in.

Uczestniczą również w stażach u zagranicznych pracodawców w ramach projektów unijnych. Nabyte w ten sposób umiejętności  i doświadczenie zwiększają ich szanse na rynku pracy.

Cele kształcenia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania systemów suchej zabudowy;

2) wykonywania robót malarskich;

3) wykonywania robót tapeciarskich;

4) wykonywania robót posadzkarskich;

5) wykonywania robót okładzinowych.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji BUD.11 (obecnie BD.04) absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tym samym uzyskuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci mogą kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która zapewnia kontynuację kształcenia w systemie dziennym. Kończąc ten typ szkoły absolwent może uzyskać tytuł:

  • technika robót wykończeniowych w budownictwie

po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji BUD.25 (obecnie BD.21) - Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie oraz świadectwo dojrzałości. Umożliwi to kontynuowanie edukacji na studiach wyższych.

Cele kształcenia w zawodzie murarz-tynkarz:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych;

2) wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych;

3) wykonywanie tynków;

4) wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji BUD.12 absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tym samym uzyskuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci mogą kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która zapewnia kontynuację kształcenia w systemie dziennym. Kończąc ten typ szkoły absolwent może uzyskać tytuł:

  • technika budownictwa

po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji BUD.14 - "Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów" oraz świadectwo dojrzałości. Umożliwi to kontynuowanie edukacji na studiach wyższych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia mogą podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy II.

Możliwości zatrudnienia:

Monter zabudowy i murarz-tynkarz mogą być zatrudnieni w firmach budowlanych i remontowych wykonujących roboty remontowe lub we własnej firmie.