Pomoc uczniom niepełnosprawnym 2021

7.07.2021

W 2021 r. będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym, który w latach ubiegłych realizowany był pod nazwą „Wyprawka szkolna”, a którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, podnoszenie jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększenie ich szans edukacyjnych.

Więcej informacji poniżej.