Nabór do Branżowej Szkoły II Stopnia

22.07.2021

Oferta skierowana jest do absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej (ostatnie kilka lat)!

Absolwentom zawodu kucharz proponujemy zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

Absolwentom zawodu monter zabudowy i robó wykończeniowych w budownictwie - technik robót wykończenowych.

Kontynuacja nauki umożliwia nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji, uzyskanie wykształcenia średniego branżowego i po zdaniu egzaminu z kwalifikacji uzyskanie dyplomu technika.

Uczęszczając do branżowej szkoły II stopnia uczeń zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu może rozpocząć naukę na studiach wyższych.

Warunki rekrutacji

ZAPISZ SIĘ