Rekrutacja on-line na rok szkolny 2020/2021

17.04.2020

Zespół Szkół w Żarkach

ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki
tel.: 34 / 314-80-99
tel. kom: 601 722 203
www: szkoly.zarki.zdz.pl
e-mail: s-zarki@zdz.katowice.pl

KIERUNKI DLA MŁODZIEŻY:

1. Branżowa Szkoła I Stopnia

Kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata.
Naukę może podjąć każdy absolwent szkoły podstawowej.
W pierwszych trzech zawodach zajęcia praktyczne na terenie szkoły,  pozostałych u pracodawców. Możliwość kontynuacji nauki w Branżowej Szkole II Stopnia w wybranych zawodach

2. Branżowa Szkoła II Stopnia

Kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia trwa 2 lata.
Naukę może podjąć absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia w odpowiednim zawodzie: kucharz lub monter zabudowy.
Kontynuacja nauki umożliwia nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji, uzyskanie wykształcenia średniego branżowego i po zdaniu egzaminu z kwalifikacji uzyskanie dyplomu technika.
Uczęszczając do branżowej szkoły II stopnia uczeń zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu może kontynouwać edukację na studiach wyższych.