SZKOŁA POLICEALNA

Szkoła Policealna

W Policealnym Studium Zawodowym naukę podjąć mogą osoby posiadające średnie wykształcenie.

Nauka odbywa się w systemie zaocznym w piątki i soboty.

Ta forma kształcenia pozwala zdobyć nowy zawód i jednocześnie pracować.