Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020r.

22.05.2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów w 2020r.

W załączeniu wytyczne MEN, GIS i CKE.

Pliki do pobrania