Branżowa Szkoła I Stopnia (Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

Zgodnie z reformą MEN w roku szkolnym 2017/2018 dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa zostaje zastąpiona:

Branżową Szkołą I Stopnia

Kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata, podobnie jak w  zasadniczej szkole zawodowej.

Naukę może podjąć każdy uczeń, który  posiada świadectwo ukończenia Gimnazjum.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Żarkach ZDZ w Katowicach w roku szk. 2017/2018 będzie kształcić w zawodach:

 • kucharz,

 • fryzjer,

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

 • operator obrabiarek skrawających

 • w każdym zawodzie w ramach klasy wielozawodowej.

Zmianie ulegają symbole i nazwy kwalifikacji w poszczególnych zawodach.

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Żarkach kształci obecnie w zawodach:

 • kucharz,

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

 • fryzjer,

 • operator obrabiarek skrawających,

 • w każdym zawodzie w ramach klasy wielozawodowej.

 W klasie wielozawodowej kształcenie może odbywać się we wszystkich pozostałych zawodach występujących w klasyfikacji zawodów. Na rok szkolny 2017/2018 nasza szkoła prowadzi nabór do klasy wielozawodowej w następujących zawodach: ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, cukiernik, monter sieci i instalacji sanitarnych.

Blacharz samochodowy - nabór elektroniczny VULCAN

Cukiernik - nabór elektroniczny VULCAN

Elektryk - nabór elektroniczny VULCAN

Elektromechanik - nabór elektroniczny VULCAN

Mechanik pojazdów sam. - nabór elektroniczny VULCAN

Monter sieci i instalacji san. - nabór elektroniczny VULCAN

Sprzedawca - nabór elektroniczny VULCAN

Ślusarz - nabór elektroniczny VULCAN

 

1. Kucharz - symbol cyfrowy zawodu 512001

Kwalifikacja: T.6 Sporządzanie potraw i napojów (po reformie TG.7- Sporządzanie potraw i napojów)

Cele kształcenia: Absolwent kształcenia w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przechowywania żywności;

2) sporządzania potraw i napojów;

3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Możliwość zatrudnienia:

 • branża gastronomiczna

 • własna działalność gospodarcza

 

 

Kucharz - nabór elektroniczny VULCAN

2. Fryzjer - symbol cyfrowy zawodu 514101

Kwalifikacja: A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich  (Po reformie AU.21 - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich)

Cele kształcenia: Absolwent kształcenia w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów

 2. wykonywania zabiegów chemicznych włosów

 3. wykonywania strzyżenia włosów

 4. wykonywania stylizacji fryzur

Możliwość zatrudnienia:

 • pracownie i zakłady fryzjerskie

 • własna działalności gospodarcza

Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia: Absolwent kształcenia w zawodzie Fryzjer po potwierdzeniu kwalifikacji A.19. oraz po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.23 Projektowanie fryzur może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik usług fryzjerskich.

 

Fryzjer - nabór elektroniczny VULCAN

3. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - symbol cyfrowy zawodu 712905

Kwalifikacje:

B.05 Montaż systamów suchej zabudowy

B.06 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

B.07 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

Po reformie jedna kwalifikacja BD.4 - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania systemów suchej zabudowy;

2) wykonywania robót malarskich;

3) wykonywania robót tapeciarskich;

4) wykonywania robót posadzkarskich;

5) wykonywania robót okładzinowych.

Monter zabudowy może być zatrudniony w firmach budowlanych i remontowych wykonujących roboty remontowe lub we własnej firmie.

 

 

 

Monter zabudowy - nabór elektroniczny VULCAN

4. Operator obrabiarek skrawających - symbol cyfrowy zawodu 722307

Kwalifikacja: M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających (po reformie MG.19 Użytkowanie obrabirek skrawających)

Cele kształcenia: Absolwent kształcenia w zawodzie operator obrabiarek skrawających powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;

2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;

3) wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

Możliwość zatrudnienia:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne wykorzystujące procesy obróbki skrawaniem.

 

Operator obrabiarek - nabór elktroniczny VULCAN

W zawodach: kucharz, fryzjer i monter zabudowy uczniowie realizują zajęcia praktyczne na terenie szkoły w nowoczesnie wyposażonych pracowniach do praktycznej nauki zawodu (pracownia gastronomicza, poligon budowlany i pracownia fryzjersko-kosmetycza). W pozostałych zawodach zajęcia praktyczne uczniowie odbywają u pracodawców.

Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej są pracownikami młodocianymi i pobierają wynagrodzenie zgodnie z Kodeksem Pracy.

Ponieważ szkoła jest Szkolnym Ośrodkiem Egzaminacyjnym w kwalifikacjach:

 • B.05 - montaż systemów suchej zabudowy,

 • B.06 - wykonywanie robót malarsko - tapeciarskich,

 • B.07 - wykonywanie robót posadzkarsko - okładzinowych

 • T.06 - sporządzanie potraw i napojów

 • uczniowie do egzaminów zawodowych z ww. kwalifikacji przystępują w szkole.

 

Do dyspozycji uczniów:

 • komfortowy, bezpieczny i monitorowany budynek szkoły,

 • pracownie lekcyjne z pełnym wyposażeniem multimdialnym,

 • Profesjonalna i przyjazna kadra nauczycielska,

 • Bogata biblioteka z podręcznikami i centrum multimedialnym,

 • Bezpłatny, szybki Internet WiFi,

 • Siłownia.

Zapewniamy praktyki zagraniczne na terenie krajów UE.

Wyróżniającym się uczniom proponujemy darmowe kursy np. prawo jazdy kat. B, kierowca operator wózka jezdniowego, stylizacja paznokci, wizaż, barista i in. w zależności od zawodu.

Uczniowie podejmujący naukę w naszej szkole otrzymują tablet jako pomoc dydaktyczną.

 ZS Żarki 2017 - film

Szczegóły rekrutacji: Rekrutacja

Szczegółowe informacje: Kierunki kształcenia

Zapisz się

Nabór elektroniczny w systemie VULCAN