- Magazynier-logistyk

Magazynier-logistyk — symbol cyfrowy zawodu 432106

ZAPISZ SIĘ

Kwalifikacja: SPL.01 - Obsługa magazynów.

Kształcenie w zawodzie magazynier-logistyk odbywa się w ramach klasy wielozawodowej.

 • Uczniowie BS I w Żarkach w zawodzie magazynier-logistyk realizują na terenie szkoły teoretyczne zajęcia ogólnokształcące, natomiast teoretyczne kształcenie  zawodowe podczas corocznych miesięcznych kursów dokształcających odbywających się w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.
 • Zajęcia praktyczne uczniowie realizują u pracodawców. Szkoła może pomóc uczniowi nawiązać kontakt z odpowiednim pracodawcą.
 • Pracodawca zawiera z uczniem umowę o pracę, na podstawie której staje się on pracownikiem młodocianym, a trzyletni okres nauki wlicza się uczniowi do stażu pracy i emerytury.
 • Uczniowie pobierają wynagrodzenie za zajęcia praktyczne.

Nasi uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności i kwalifikacje na:

 • częściowo odpłatnych kursach zawodowych
 • kursach realizowanych w ramach projektów unijnych, np.:  obsługa kas fiskalnych, kierowca operator wózka jezdniowego i in.

Uczestniczą również w stażach u zagranicznych pracodawców w ramach projektów unijnych. Nabyte w ten sposób umiejętności  i doświadczenie zwiększają ich szanse na rynku pracy.

Cele kształcenia:

Absolwent kształcenia w zawodzie magazynier-logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;
 2. monitorowania poziomu i stanu zapasów;
 3. obsługiwania programów magazynowych;
 4. prowadzenia dokumentacji magazynowej;
 5. monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji SPL.01 absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tym samym uzyskuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci mogą kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która zapewnia kontynuację kształcenia w systemie dziennym. Kończąc ten typ szkoły absolwent może uzyskać tytuł technika logistyka po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji SPL.04 - "Organizacja transportu" oraz świadectwo dojrzałości. Umożliwi to kontynuowanie edukacji na studiach wyższych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, mogą podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy II.

Możliwość zatrudnienia:

 • magazyny;
 • centra logistyczne;
 • terminale kontenerowe;
 • centra dystrybucyjne;
 • firmy produkcyjne, handlowe i usługowe.

Warunki rekrutacji

Podanie o przyjęcie do szkoły

ZAPISZ SIĘ