BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

ZAPISZ SIĘ 

  • Naukę w branżowej szkole II stopnia mogą podjąć absolwenci branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej.
  • Kształcenie w BS II trwa 2 lata.

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia odbywa się w zawodach, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia.

Kontynuacja nauki umożliwia nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji, uzyskanie wykształcenia średniego branżowego i po zdaniu egzaminu z kwalifikacji uzyskanie dyplomu technika.

Uczęszczając do branżowej szkoły II stopnia uczeń zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu może rozpocząć naukę na studiach wyższych.

Naukę może podjąć każdy uczeń, który posiada świadectwo ukończenia BS I i zaświadczenie o zawodzie nauczanym w BS I, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w BS II. 

Zawody w BS II w Żarkach:

ZAPISZ SIĘ