-Klasa wielozawodowa

W klasie wielozawodowej kształcenie może odbywać się we wszystkich pozostałych zawodach występujących w klasyfikacji zawodów, np.:

  •  ślusarz,

  • mechanik pojazdów samochodowych,

  • sprzedawca,

  • blacharz samochodowy,

  • elektromechanik pojazdów samochodowych,

  • elektryk,

  • cukiernik,

  • piekarz,

  • monter sieci i instalacji sanitarnych.

Zajęcia praktyczne odbywają sie u pracodawców, a uczniowie podpisują umowę o pracę jako pracownicy młodociani.