- Ślusarz

Ślusarz — symbol cyfrowy zawodu 722204

ZAPISZ SIĘ

Kwalifikacja: MEC.08 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Kształcenie w zawodzie ślusarz odbywa się w ramach klasy wielozawodowej.

 • Uczniowie BS I w Żarkach w zawodzie ślusarz realizują na terenie szkoły teoretyczne zajęcia ogólnokształcące, natomiast teoretyczne kształcenie zawodowe podczas corocznych miesięcznych kursów dokształcających odbywających się w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.
 • Zajęcia praktyczne uczniowie realizują u pracodawców (w zakładach metalowych). Szkoła może pomóc uczniowi nawiązać kontakt z odpowiednim pracodawcą.
 • Pracodawca zawiera z uczniem umowę o pracę, na podstawie której staje się pracownikiem młodocianym, a trzyletni okres nauki wlicza się uczniowi do stażu pracy i emerytury.
 • Uczniowie pobierają wynagrodzenie za zajęcia praktyczne.

Nasi uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności i kwalifikacje na:

 • częściowo odpłatnych kursach zawodowych
 • kursach realizowanych w ramach projektów unijnych, np.:  obsługa kas fiskalnych, kierowca operator wózka jezdniowego i in.

Uczestniczą również w stażach u zagranicznych pracodawców w ramach projektów unijnych. Nabyte w ten sposób umiejętności  i doświadczenie zwiększają ich szanse na rynku pracy.

Cele kształcenia:

Absolwent kształcenia w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej;
 2. wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej;
 3. wykonywanie połączeń materiałów;
 4. naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji MEC.08 absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tym samym uzyskuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci mogą kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która zapewnia kontynuację kształcenia w systemie dziennym. Kończąc ten typ szkoły, absolwent może uzyskać tytuł Technika mechanika po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji MEC.09 - "Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń" oraz świadectwo dojrzałości. Umożliwi to kontynuowanie edukacji na studiach wyższych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, mogą podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy II.

Możliwość zatrudnienia:

 • w zakładach usługowych naprawy sprzętu domowego, przemysłu metalowego, obsługi technicznej,
 • w zakładach naprawczych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej,
 • prowadzenie własnego warsztatu ślusarskiego.

Warunki rekrutacji

Podanie o przyjęcie do szkoły

ZAPISZ SIĘ