Uprawnienia/Certyfikaty dla uczniów

  L.p.

Kurs

Klasa

Certyfikat/zaświadczenie   

Uwagi

1.

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

I

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Nieodpłatny 

2.

Kurs w zakresie cyberbezpieczeństwa

II

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Nieodpłatny

 

3.

Rzeźbienie w warzywach i owocach (carving)

III w zawodzie kucharz

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Nieodpłatny

4.

 Techniki zagęszczania i przedłużania włosów

III w zawodzie fryzjer

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Nieodpłatny

 

5.

Kierowca operator wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli

II i III

Egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Odpłatny

350zł