Uprawnienia/Certyfikaty dla uczniów

  L.p.

Kurs

Klasa

Certyfikat/zaświadczenie   

Uwagi

1.

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

I, II, III

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Nieodpłatny 

2.

Kurs w zakresie cyberbezpieczeństwa

I

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Nieodpłatny 

3.

Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych

II,

III w zawodzie kucharz

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Nieodpłatny

4.

 Techniki zagęszczania i przedłużania włosów

III w zawodzie fryzjer

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Nieodpłatny 

5.

Operator wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli

III - pełnoletni

Egzamin przed komisją

Urzędu Dozoru Technicznego

Odpłatny