Biuletyn informacyjny

I półrocze roku szkolnego 2021/2022 za nami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami, które miały miejsce w I półroczu.

BIULETYN DOSTĘPNY JEST TUTAJ

Dziękujemy naszym uczniom, nauczycielom i instruktorom za zaangażowanie i ciężką pracę pomimo trudnej syttuacji związanej z pandemią.

Gratulujemy osiągniętych sukcesów.