ERASMUS+ 2023

                                                                                                                                                                                                          

Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000139165 w ramach programu Erasmus+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe" - mobilność edukacyjna osób

Nasza szkoła uzyskała akredytację programu Erasmus+ w konkursie ogłoszonym w 2021r. Akredytacja gwarantuje nam realizację praktyk zagranicznych dla trzech 16-osobowych grup uczniów w kolejnych latach. W 2023r. uzyskaliśmy dofinansowanie na organizację drugiego wyjazdu uczniów i absolwentów.

Cele projektu:

  • podniesienie motywacji uczniów, zapobieganie wykluczeniu i nieporadności zawodowej oraz przedwczesnemu kończeniu nauki,
  • podniesienie kompetencji językowych uczestników projektu, przełamanie barier językowych, motywacja do dalszego kształcenia w zakresie języków obcych,
  • zdobywanie nowych kompetencji zawodowych w zakresie szkolenia praktycznego,
  • podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i kadry w zakresie nauczania i uczenia się.

Czas trwania projektu: 15 miesięcy, 01.06.2023r. - 31.08.2024r.

Maksymalna kwota dotacji: 40 886,00 EUR

Cel wyjazdu: praktyki zagraniczne w Grenadzie, Hiszpania

Terminy wyjazdu: 17 luty 2024r. - 9 marca 2024r.

Grupa uczestników: 16 uczniów/absolwentów

Opiekę nad uczestnikami pełnić będzie 2 opiekunów.

1. Spotkania informacyjne

Akcję informacyjną o organizacji wyjazdu na zagraniczne praktyki w ramach programu Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000139165 rozpoczęliśmy w naszej szkole już we wrześniu.  Dyrektor szkoły Pani Beata Błaszczyk zapoznała uczniów  i ubiegłorocznych absolwentów BSI w Żarkach oraz rodziców/prawnych opiekunów ze szczegółami przewidywanego na luty/marzec wyjazdu na staże zagraniczne do Grenady 16 uczniów/absolwentów.

 

II. Rekrutacja uczestników projektu

28 września 2023r. komisja rekrutacyjna ogłosiła regulamin rekrutacji do projektu Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000139165. Informację o rekrutacji zamieszczono w gablocie oraz przesłano przez e-dziennik. Termin składania dokumentów wyznaczono na 11 października 2023r.

6 listopada 2023r. odbyły się rozmowy kwalifikacyjne, przeprowadzone przez nauczyciela języka angielskiego Panią Monikę Wcisło oraz pedagoga szkolnego Panią Izabellę Matczak. Podczas rozmowy kandydaci do projektu przedstawiali własną osobę  (w j. angielskim) oraz odpowiadali na dwa pytania (w j. polskim) wybrane w drodze losowania z zakresu własnych motywacji  do udziału w projekcie,   współpracy w grupie, organizacji czasu pracy. 

Komisja brała pod uwagę opinie instruktorów praktycznej nauki zawodu, wychowawców, pedagoga szkolnego oraz wyniki nauczania i frekwencję, uzyskane przez kandydatów w ubiegłym roku szkolnym.

20 listopada 2023r. komisja rekrutacyjna ogłosiła wyniki rekrutacji uczestników trzytygodniowych staży zawodowych w Grenadzie w Hiszpanii.

W 16-osobowej grupie uczestników znalazło się: 2 kucharzy, 1 cukiernik, 10 monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 1 operator obrabiarek skrawających i 2 fryzjerów, a na liście rezerwowej mamy 2 monterów. Listę zakwalifikowanych i listę rezerwową wywieszono w gablocie oraz przesłano informację przez e-dziennik do uczestników i rodziców.

Pliki do pobrania