ERASMUS+ 2023

                                                                                                                                                                                                          

Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000139165 w ramach programu Erasmus+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe" - mobilność edukacyjna osób

Nasza szkoła uzyskała akredytację programu Erasmus+ w konkursie ogłoszonym w 2021r. Akredytacja gwarantuje nam realizację praktyk zagranicznych dla trzech 16-osobowych grup uczniów w kolejnych latach. W 2023r. uzyskaliśmy dofinansowanie na organizację drugiego wyjazdu uczniów i absolwentów.

Cele projektu:

 • podniesienie motywacji uczniów, zapobieganie wykluczeniu i nieporadności zawodowej oraz przedwczesnemu kończeniu nauki,
 • podniesienie kompetencji językowych uczestników projektu, przełamanie barier językowych, motywacja do dalszego kształcenia w zakresie języków obcych,
 • zdobywanie nowych kompetencji zawodowych w zakresie szkolenia praktycznego,
 • podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i kadry w zakresie nauczania i uczenia się.

Czas trwania projektu: 15 miesięcy, 01.06.2023r. - 31.08.2024r.

Maksymalna kwota dotacji: 40 886,00 EUR

Cel wyjazdu: praktyki zagraniczne w Grenadzie, Hiszpania

Terminy wyjazdu: 17 luty 2024r. - 9 marca 2024r.

Grupa uczestników: 16 uczniów/absolwentów

Opiekę nad uczestnikami pełnić będzie 2 opiekunów.

1. Spotkania informacyjne

Akcję informacyjną o organizacji wyjazdu na zagraniczne praktyki w ramach programu Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000139165 rozpoczęliśmy w naszej szkole już we wrześniu.  Dyrektor szkoły Pani Beata Błaszczyk zapoznała uczniów  i ubiegłorocznych absolwentów BSI w Żarkach oraz rodziców/prawnych opiekunów ze szczegółami przewidywanego na luty/marzec wyjazdu na staże zagraniczne do Grenady 16 uczniów/absolwentów.

 

II. Rekrutacja uczestników projektu

28 września 2023r. komisja rekrutacyjna ogłosiła regulamin rekrutacji do projektu Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000139165. Informację o rekrutacji zamieszczono w gablocie oraz przesłano przez e-dziennik. Termin składania dokumentów wyznaczono na 11 października 2023r.

6 listopada 2023r. odbyły się rozmowy kwalifikacyjne, przeprowadzone przez nauczyciela języka angielskiego Panią Monikę Wcisło oraz pedagoga szkolnego Panią Izabellę Matczak. Podczas rozmowy kandydaci do projektu przedstawiali własną osobę  (w j. angielskim) oraz odpowiadali na dwa pytania (w j. polskim) wybrane w drodze losowania z zakresu własnych motywacji  do udziału w projekcie,   współpracy w grupie, organizacji czasu pracy. 

Komisja brała pod uwagę opinie instruktorów praktycznej nauki zawodu, wychowawców, pedagoga szkolnego oraz wyniki nauczania i frekwencję, uzyskane przez kandydatów w ubiegłym roku szkolnym.

20 listopada 2023r. komisja rekrutacyjna ogłosiła wyniki rekrutacji uczestników trzytygodniowych staży zawodowych w Grenadzie w Hiszpanii.

W 16-osobowej grupie uczestników znalazło się: 2 kucharzy, 1 cukiernik, 10 monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 1 operator obrabiarek skrawających i 2 fryzjerów, a na liście rezerwowej mamy 2 monterów. Listę zakwalifikowanych i listę rezerwową wywieszono w gablocie oraz przesłano informację przez e-dziennik do uczestników i rodziców.

III. Przygotowania do wyjazdu do Hiszpanii

Przygotowanie kulturowe i pedagogiczne

W ramach projektu Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000139165 uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w Żarkach ZDZ w Katowicach w okresie od 2 do 9 grudnia br. uczestniczyli w zajęciach z przygotowania pedagogicznego (4 godz.) oraz przygotowania kulturowego (10 godz.). W trakcie zajęć, które odbywały się w czasie wolnym od zajęć, pod czujnym okiem prowadzącej Pani Izabelli Matczak uczestnicy integrowali się oraz doskonalili umiejętności pracy w grupie.

W bardzo miłej atmosferze poznawali sposoby radzenia sobie ze stresem związanym z pierwszym w życiu lotem samolotem. Praktyczne wskazówki zachowania się w nowych sytuacjach pomogą uczniom odnaleźć się w nowych sytuacjach z dala od domu.

Z ogromnym zaciekawieniem uczestnicy projektu poznawali regiony turystyczne w Hiszpanii np. Grenadę. Atrakcje turystyczne i przepiękne widoki zapierały dech w piersiach. Kuchnia, a zwłaszcza znane wszystkim miłośnikom pysznego jedzenia włoskie specjały, przybliżały uczniom zalety wyjazdu i możliwości ich spróbowania.

Przygotowana przez uczniów dekoracja z uwzględnieniem symboli narodowych i ciekawostek dotyczących Hiszpanii uhonorowała bardzo miło i owocnie spędzony czas.

Obecność uczestników zakwalifikowanych do projektu oraz z listy rezerwowej podczas zajęć w czasie wolnym - świadczy o ogromnym zainteresowaniu, determinacji uczestników oraz chęci rozwoju zawodowego, jak również osobistego.

 Gratulujemy i dziękujemy!!! Życzymy powodzenia :)

Spotkanie online z firmą przyjmującą

14 grudnia br. uczestnicy projektu Erasmus+ wzięli udział w spotkaniu online z opiekunem z ramienia firmy Uniwersal Mobility. Pani Dorota Rybińska wyświetliła młodzieży prezentację na temat organizacji praktyk w Hiszpanii. Następnie indywidualnie lub grupowo uczestnicy rozmawiali z opiekunem w języku polskim i angielskim.

Wsparcie językowe

Przygotowanie językowe do wyjazdu na staże w Hiszpanii nasi uczniowie rozpoczęli od testu online umiejętności językowych na platformie EU Academy, dzięki którym młodzież poznała swój poziom opanowania języka angielskiego. Następnie pod opieką koordynatora i nauczyciela języka angielskiego uczestnicy opracowali swoje CV w języku polskim i angielskim na platformie CV Europass. CV zostały przesłane do firmy przyjmującej, a następnie zapoznają się z nimi pracodawcy.

W okresie od 2 do 18 grudnia uczniowie zakwalifikowani do projektu Erasmus+ uczestniczyli w 20 godzinach zajęć przygotowania językowego - języka angielskiego. Zajęcia w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych prowadziła Pani Monika Wcisło - nauczyciel języka angielskiego w naszej szkole. Przygotowanie językowe uczestnicy rozpoczęli i zakończyli rozwiązaniem testów wstępnego i końcowego, których wyniki opracowała i omówiła z uczestnikami Pani Wcisło.  Test zostanie przeprowadzony również po powrocie z praktyk. Podobnie test OLS na platformie EU Academy. Na zakończenie przygotowania językowego młodzież otrzymała odpowiednie certyfikaty.

 

Wsparcie włączania

W naszym projekcie Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-VET-00013916 zaplanowano wsparcie włączania uczestników o mniejszych szansach. Wsparciem tym objęto 8 uczestników, wybranych spośród osób aplikujących przez komisję, w skład której weszli wychowawcy i pedagog szkolny.

Osoby te otrzymały wsparcie finansowe na zakup rzeczy niezbędnych podczas pobytu za granicą w zależności od potrzeb danego uczestnika: walizki lub torby podróżnej, plecaka turystycznego (bagaż podręczny), kosmetyczki,   środków higieny i kosmetyków potrzebnych na czas pobytu   na praktyce, ręczników, ubrań na zmianę: bielizna, koszulki, bluzy, spodnie, obuwie, odzież wierzchnia. 

Wsparcie zostanie wypłacone na podstawie przedstawionych faktur dokumentujących zakupy na kwotę równoważną kwocie 100EUR.

W ramach wsparcia włączenia na organizację dla uczestników:

 • 10-godzinny kurs języka hiszpańskiego, które prowadzi Pani Agnieszka Ratman,
 • 20-godzinne konwersacje z języka angielskiego z Panem Andrzejem Lisem,
 • konsultacje indywidualne z psychologiem interwencyjnym Panią Ireną Kapuśniak,
 • 2-godzinne zajęcia integrujące uczestników o mniejszych szansach z pozostałymi uczestnikami prowadzone przez Panię Irenę Kapuśniak.

 

 

Wsparcie organizacyjne

Projekt Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000139165 przewiduje wsparcie organizacyjne uczestników projektu. Dla naszych uczniów zakupiliśmy stroje robocze, w których będą pracowali w firmach hiszpańskich pracodawców.

Kucharzy i cukiernika wyposażyliśmy w stroje kucharskie i obuwie, monterów zabudowy i operatora obrabiarek - stroje robocze, buty z twardym noskiem i okulary, a fryzjerki otrzymały fartuszki.

Kolejnym zakupem będzie polisa ubezpieczeniowa obejmująca NNW, OC, koszty leczenia oraz ubezpieczenie bagażu.

Wyjazd do Hiszpanii już za dwa tygodnie....

III. Grenada Hiszpania

Wyjazd do Hiszpanii

17 lutego o godz. 16.15 16-osobowa grupa uczniów z 2 opiekunami wyruszyła w drogę w drogę do Grenady w Hiszpanii. Celem wyjazdu są trzytygodniowe staże u hiszpańskich pracodawców w zawodach: kucharz, fryzjer, cukiernik, operator obrabiarek skrawających i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Praktyki zorganizowane zostały w ramach projektu Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000139165 "Kształcenie i szkolenia zawodowe" - mobilność edukacyjna osób.

Pierwszy etap podróży to przejazd busem na lotnisko Kraków-Balice. Następnie lot samolotem do Malagi. I kolejna podróż autokarem do Grenady.

Wyjazd jest wielką przygodą dla wszystkich, szczególnie tych lecących po raz pierwszy.

Młodzież i opiekunowie zamieszkali w hostelu White Nest Hostel C. Santísimo San Pedro, 4, 18010 Granada.

Pierwszy dzień (19.02.24r.) projektu Erasmus+ to dzień organizacyjny. Uczestnicy spotkali się z koordynatorem projektu z ramienia firmy przyjmującej Universal Mobility - Panią Dorotą Rybińską i pracownikami UM. Zostali zapoznani z programem pobytu, programem kulturowym, poznali miejsca odbywania staży, drogę do miejsc pracy oraz uczestniczyli w lekcji języka hiszpańskiego.

Staże w Hiszpanii

We wtorek (20.02.24r.) uczestnicy projektu rozpoczęli staże w wyznaczonych miejscach pracy. Monterzy zabudowy i operator obrabiarek dojeżdżali środkami komunikacji lokalnej, na podstawie otrzymanych biletów miesięcznych. Fryzjerzy, kucharze i cukiernik mają blisko hostelu zlokalizowane miejsca pracy, chodzą pieszo. Młodzieży szkoła zapewniła stroje robocze na praktyki. 

Wycieczki

Caminito del Rey

W sobotę 23.02.24r. uczestnicy projektu Erasmus+ uczestniczyli w pierwszej wycieczce zorganizowanej przez Universal Mobility. Pojechali do Caminito del Rey, największej atrakcji Andaluzji. Z przewodnikiem przeszli blisko 8 km chodnikiem zawieszonym w skałach, prowadzącym wzdłuż skalistego wąwozu Desfiladero de los Gaitanes, przez który przepływa rzeka Guadalhorce. Wrażania niezapomniane.

Cueava de Nerja, Frigiliana, Nerja

25.02.24r. bardzo aktywna niedziela, pełna wrażeń:
 • Cueva de Nerja - największą jaskinię Hiszpanii z największym stalagnatem na świecie,
 • Frigiliana - najpiękniejszą białą wioskę na Costa del Sol,
 • Nerja - miasto w Andaluzji położone między górami Sierra de Tejeda a Morzem Śródziemnym.

 

Alhambra

6 marca 202r. nasi uczniowie z opiekunami zwiedzili przepiękną Alhambrę, zabytek światowej klasy. Ten warowny zespół pałacowy jest zabytkiem arabskiego budownictwa w Europie.

Zakończenie pobytu w Grenadzie

Piątek 8 marca to dzień podsumowania staży w Grenadzie. Uczetsnicy projektu spotkali się z Panią Dorotą Rybińską w siedzibie Universal Mobility i odebrali certyfikaty. 

9 marca 2024r. uczestnicy projektu spakowani pożegnali obsługę White Nest Hotel. 

O 13.00 wyjechali z Grenady na lotnisko w Maladze. O godzinie 17.00 wylecieli do Polski. Ok. godz. 21.00 wyruszyli w drogę do Żarek, skąd odebrali ich rodzice. Staże w Grenadzie zostały zakończone.

Działania po powrocie z Hiszpanii

Po powrocie z Hiszpanii uczestnicy projektu przystąpili do testów z języka angielskiego oraz testów OLS.

Zespół projektowy - nauczyciele języka angielskiego, instruktorzy praktycznej nauki zawodu i nauczyciele przedmiotów zawodowych - dokonał analizy dokumentacji: testów języka angielskiego, dzienniczków praktyk, ocen od pracodawców oraz ankiet samooceny. Następnie przeprowadził rozmowy z uczestnikami i na tej podstawie potwierdził osiągnięcie efektów uczenia się oraz oceny uzyskane przez uczestników.

Dzień Erasmusa 2024

28 maja br. odbył się w naszej szkole Dzień Erasmusa - podsumowanie realizacji projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000139165 programu Erasmus+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe" - mobilność edukacyjna osób.

W uroczystości wzięli udział uczestnicy projektu, opiekunowie młodzieży podczas pobytu w Hiszpanii, zaproszeni goście oraz nauczyciele, pracownicy i uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w Żarkach ZDZ w Katowicach. 

Uczniowie wraz z Panią Katarzyną Stułą opracowali prezentację multimedialną oraz sprawozdanie z przygotowań i realizacji projektu. 

Uroczystość młodzież rozpoczęła od przywitania gości i społeczności szkolnej. Następnie wyświetlili prezentację  i omówili poszczególne slajdy, na których zaprezentowali dane dotyczące projektu, w tym kwotę dofinansowania, czas realizacji projektu, czas trwania staży zagranicznych, danych partnera przyjmującego, zawody w których uczestnicy realizowali praktyki, miejsca praktyk, program kulturowy oraz formy spędzania czasu wolnego. W prezentacji wykorzystano wiele zdjęć dokumentujących przebieg trzytygodniowego wyjazdu.

Na zakończenie uczestnicy podziękowali dyrekcji za zorganizowanie projektu, opiekunom za wsparcie którego udzielali im podczas pobytu we Włoszech, nauczycielom, którzy przygotowali ich do wyjazdu.

Następnie głos zabrała Pani Beata Błaszczyk - dyrektor szkoły, która podziękowała nauczycielom przedmiotów zawodowych, instruktorom, nauczycielom języka angielskiego za współpracę w rekrutacji, przygotowaniu uczestników do wyjazdu, udział w ewaluacji projektu, przygotowaniu dokumentacji. Szczególne podziękowania skierowała do pracowników organu prowadzącego, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, którzy udzielali wsparcia merytorycznego podczas realizacji projektu. 

Na zakończenie Pani dyrektor podziękowała uczestnikom za zaangażowanie, pracowitość, kulturalne zachowanie oraz pogratulowała wysokich ocen jakie uzyskali od pracodawców i partnera przyjmującego.

Opiekunowie Pani Katarzyna Stuła i Pan Andrzej Lis również w kilku słowach opowiedzieli o swoich wrażeniach z wyjazdu do Włoch.

Na zakończenie dyrektor szkoły wręczyła uczestnikom Europassy - dokumenty w języku polskim i angielskim.

Przy dźwiękach hiszpańskiej muzyki mogliśmy spróbować przygotowanych przez uczniów pod opieką Pani Justyny Szczepańskiej przepysznych hiszpańskich potraw. 

Nasza przygoda z Erasmusem jeszcze się nie kończy, czekamy na wyniki konkursu na dofinansowanie kolejnego wyjazdu.  Rekrutacja rozpocznie się we wrześniu. 

 

 

Pliki do pobrania