Erasmus+ 2022

                                                                                                                                                                                         

Projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000066418 w ramach programu Erasmus+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe" - mobilność edukacyjna osób

Nasza szkoła uzyskała akredytację programu Erasmus+ w konkursie ogłoszonym w 2021r. Akredytacja gwarantuje nam realizację praktyk zagranicznych dla trzech 16-osobowych grup uczniów w kolejnych latach. W 2022r. uzyskaliśmy dofinansowanie na organizację pierwszego wyjazdu uczniów i absolwentów.

Cele projektu:

  • podniesienie motywacji uczniów, zapobieganie wykluczeniu i nieporadności zawodowej oraz przedwczesnemu kończeniu nauki,
  • podniesienie kompetencji językowych uczestników projektu, przełamanie barier językowych, motywacja do dalszego kształcenia w zakresie języków obcych,
  • zdobywanie nowych kompetencji zawodowych w zakresie szkolenia praktycznego,
  • podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i kadry w zakresie nauczania i uczenia się.

Czas trwania projektu: 15 miesięcy, 01.06.2022r. - 31.08.2023r.

Maksymalna kwota dotacji: 40 986,00 EUR

Cel wyjazdu: praktyki zagraniczne w Rimini, Włochy

Terminy wyjazdu: 11 marca 2023r. - 2 kwietnia 2023r.

Grupa uczestników: 16 uczniów/absolwentów

Opiekę nad uczestnikami pełnić będzie 2 opiekunów

I. Spotkania informacyjne

Akcję informacyjną o organizacji wyjazdu na zagraniczne praktyki w ramach programu Erasmus+ rozpoczęto w szkole już w II półroczu roku szkolnego 2021/2022. Po podpisaniu umowy finansowej przeprowadzono spotkania informacyjne. W listopadzie i grudniu 2022r. dyrektor szkoły Pani Beata Błaszczyk zapoznała uczniów  i ubiegłorocznych absolwentów BSI w Żarkach oraz rodziców/prawnych opiekunów ze szczegółami przewidywanego na marzec wyjazdu na staże zagraniczne 16 uczniów/absolwentów.

II. Rekrutacja uczestników projektu

W grudniu 2022r. komisja rekrutacyjna ogłosiła regulamin rekrutacji do projektu Erasmus+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000066418. Informację o rekrutacji zamieszczono w gablocie oraz przesłano przez e-dziennik. Termin składania dokumentów: 21 grudnia 2022r.

3 stycznia 2023r. odbyły się w naszej szkole rozmowy kwalifikacyjne, przeprowadzone przez nauczyciela języka angielskiego Panią Monikę Wcisło oraz pedagoga szkolnego Panią Izabellę Matczak. Podczas rozmowy kandydaci do projektu przedstawiali własną osobę  (w j. angielskim) oraz odpowiadali na dwa pytania (w j. polskim) wybrane w drodze losowania z zakresu własnych motywacji  do udziału w projekcie,   współpracy w grupie, organizacji czasu pracy. 

Komisja brała pod uwagę opinie instruktorów praktycznej nauki zawodu, wychowawców, pedagoga szkolnego oraz wyniki nauczania i frekwencję, uzyskane przez kandydatów w ubiegłym roku szkolnym.

11 stycznia komisja projektowa ogłosiła wyniki rekrutacji uczestników trzytygodniowych staży zawodowych w Rimini we Włoszech.

W 16-osobowej grupie uczestników znalazło się: 2 kucharzy, 1 cukiernik, 5 monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i 8 fryzjerów, a na liście rezerwowej mamy 1 fryzjera. Listę zakwalifikowanych oraz listę rezerwową wywieszono w gablocie.

III. Wsparcie kulturowe i pedagogiczne

W ramach projektu Erasmus+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000066418 uczniowie i absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w Żarkach ZDZ w Katowicach w okresie od 23 stycznia do 27 stycznia br. uczestniczyli w zajęciach z przygotowania pedagogicznego (4 godz.) oraz przygotowania kulturowego (10 godz.). W trakcie zajęć, które odbywały się podczas ferii zimowych, pod czujnym okiem prowadzącej Pani Izabelli Matczak uczestnicy integrowali się oraz doskonalili umiejętności pracy w grupie.

W bardzo miłej atmosferze poznawali sposoby radzenia sobie ze stresem związanym z pierwszym w życiu lotem samolotem. Praktyczne wskazówki zachowania się w nowych sytuacjach pomogą uczniom odnaleźć się w nowych sytuacjach z dala od domu.

Z ogromnym zaciekawieniem uczestnicy projektu poznawali regiony turystyczne we Włoszech np. Rimini, Florencję oraz San Marino. Atrakcje turystyczne i przepiękne widoki zapierały dech w piersiach. Kuchnia, a zwłaszcza znane wszystkim miłośnikom pysznego jedzenia włoskie specjały, przybliżały uczniom zalety wyjazdu i możliwości ich spróbowania.

Przygotowana przez uczniów dekoracja z uwzględnieniem ciekawostek dotyczących Włoch oraz symboliczna flaga z balonów uhonorowała bardzo miło i owocnie spędzony czas.

100% obecność uczestników zakwalifikowanych do projektu oraz z listy rezerwowej podczas zajęć w czasie wolnym - świadczy o ogromnym zainteresowaniu, determinacji uczestników oraz chęci rozwoju zawodowego, jak również osobistego.

 Gratulujemy i dziękujemy!!! Życzymy powodzenia :)

 

 

 

 

 

 

IV. Wsparcie językowe

Uczniowie i absolwenci zakwalifikowani do projektu Erasmus+ uczestniczyli w 30 godzinach zajęć przygotowania językowego - języka angielskiego.Zajęcia w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych prowadziła Pani Monika Wcisło - nauczyciel języka angielskiego w naszej szkole. Przygotowanie językowe uczestnicy rozpoczęli od rozwiązania testu wstępnego, którego wyniki opracowała i omówiła z uczestnikami Pani Wcisło. Podczas zajęć językowych uczestnicy opracowali życiorysy w języku angielskim, z którymi zostaną zapoznani pracodawcy. Następnym krokiem były testy online na platformie EU Academy, dzięki którym młodzież poznała swój poziom opanowania języka angielskiego. Do kolejnego testu językowego przystąpili po zakończeniu zajęć językowych. Biorąc pod uwagę, że we Włoszech mogą spotkać osoby które nie posługują się językiem angielskim zakupiliśmy dla uczestników rozmówki polsko-włoskie. Na zakończenie przygotowania językowego młodzież otrzymała odpowiednie certyfikaty.

V. Wsparcie włączenia

Nasz projekt przewidywał wsparcie włączenia uczestników o mniejszych szansach. Wsparciem tym objęto 8 uczestników, wybranych przez komisję, w skład której weszli wychowawcy i pedagog szkolny.

Osoby te otrzymały wsparcie finansowe na zakup rzeczy niezbędnych podczas pobytu za granicą w zależności od potrzeb danego uczestnika: walizki lub torby podróżnej, plecaka turystycznego (bagaż podręczny), kosmetyczki,   środków higieny i kosmetyków potrzebnych na czas pobytu   na praktyce, ręczników, ubrań na zmianę: bielizna, koszulki, bluzy, spodnie, obuwie, odzież wierzchnia. 

W ramach wsparcia włączenia dla uczestników zorganizowano 10-godzinny kurs języka włoskiego, które poprowadziła Pani Klaudia  Pietrzykowska. Następnie odbyły się konsultacje indywidualne z psychologiem interwencyjnym Panią Ireną Kapuśniak oraz zajęcia integrujące uczestników o mniejszych szansach z pozostałymi uczestnikami.

W ostatnich dniach przed wyjazdem Pani Izabella Matczak przygotowała dla uczestników zajęcia wspierające obejmujące zasady savoir-vivre w restauracji, zasady racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, poznanie kultury Włoch oraz degustację potraw włoskich podczas spotkania i rozmowy z rodowitym Włochem w Pizzerii Del Corso. 

Pobyt we Włoszech to również wspólne spędzanie wolnego czasu w tym celu zakupiliśmy dla uczestników gry planszowe - m.in. Monoply, dzięki którym młodzież będzie mogła się integrować, zdrowo rywalizować oraz ćwiczyć gospodarowanie funduszami. 

 

VI. Przygotowanie do praktyk w Rimini

Głównym celem projektu Erasmus+ są trzytygodniowe praktyki u włoskich pracodawców. W związku z tym dla uczestników zakupiono stroje odpowiednie dla nauczanego zawodu, zgodne z wymogami BHP.

Dla wszystkich uczestników wyjazdu łącznie z opiekunami wykupiono polisę ubezpieczeniową obejmującą NNW, koszty leczenia i OC.

Każdy z uczestników zobowiązany został do zabrania dowodu osobistego oraz karty EKUZ. 

Przed wyjazdem młodzież otrzymała również wsparcie finansowe w postaci kieszonkowego.

VI. Praktyki w Rimini

11 marca br. o godzinie 19.10 szesnastoosobowa grupa uczestników projektu Erasmus+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000066418 wyruszyła autokarem w podróż do Rimini.

Celem wyjazdu są trwające trzy tygodnie praktyki zagraniczne w zawodach: fryzjer, kucharz, cukiernik i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Nocleg, wyżywienie, program kulturowy i miejsca praktyk zorganizowała firma Sistema Turismo, z którą nasza szkoła nawiązała współpracę.

Opiekę nad młodzieżą pełnią Pan Andrzej Lis - wychowawca i Pani Katarzyna Stuła-pedagog specjalny. 

Po nocy spędzonej w autokarze nasza młodzież z opiekunami została zakwaterowana w Hotelu New Jolie w Rimini. Niedzielne popołudnie spędzili na urządzaniu się w pokojach oraz poznawaniu najbliższej okolicy hotelu.

Poniedziałek 13 marca był dniem organizacyjnym. W siedzibie Sistema Turismo spotkali się z tutorem Panią Kasią, która zapoznała uczestników i opiekunów ze szczegółami pobytu i miejscami praktyk. Następnie młodzież została oprowadzona po mieście, zapoznana ze środkami komunikacji lokalnej, trasami dojazdu do miejsc praktyk. Bardzo dziękujemy za wspaniale przyjęcie.

 

W drugim dniu pobytu w Rimini uczestnicy projektu Erasmus+ poznali swoich pracodawców. Indywidualnie lub grupowo udali się do wyznaczonych miejsc odbywania stażu. Poznali opiekunów praktyk, swoje stanowiska pracy, przepisy BHP, organizację pracy na wyznaczonym stanowisku. Od tej pory samodzielnie będą jeździć środkami komunikacji lub pieszo przemieszczać się do zakładów fryzjerskich, restauracji, piekarni lub firm budowlanych. Opiekunowie Pan Katarzyna Stuła i Pan Andrzej Lis odwiedzają uczestników w miejscach praktyk i utrzymują stały kontakt z opiekunami praktyk. Udział w projekcie pozwoli młodzieży podnosić umiejętności zawodowe, językowe, ale również personalne i społeczne.

Niedzielę 19 marca nasza grupa uczestników projektu Erasmus+ spędziła na zwiedzaniu Florencji. Trochę pogoda nie dopisała, ale humory były dobre. Dzień spędzili bardzo intensywnie, poznając to piękne, pełne zabytków, miasto. Za tydzień - San Marino.

25 marca - wycieczka do jednego z najmniejszych krajów Europy - San Marino.

W nocy z 1 na 2 kwietnia br. szesnastoosobowa grupa naszych uczestników projektu Erasmus+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000066418 wóciła do Żarek z Rimini. Tym samym zakończyli swój trzytygodniowy pobyt we Włoszech podczas którego uczestniczyli w praktykach u lokalnych pracodawców. W piątek  wraz z opiekunami spotkali się z pracownikami Sistema Turismo - firmy odpowiadającej z organizację miejsc praktyk oraz miejsca zamieszkania w Rimini. Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w praktykach zagranicznych.

Dziękujemy pracownikom Sistema Turismo za współpracę oraz wspaniałą opiekę nad naszymi uczestnikami.

Dziękujemy obsłudze Hotelu New Jolie.

 

Pliki do pobrania