- Murarz-tynkarz

Murarz-tynkarz — symbol cyfrowy zawodu 711204

 ZAPISZ SIĘ

Kwalifikacja: BUD.12 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 • Uczniowie BS I w Żarkach w zawodzie murarz-tynkarz realizują na terenie szkoły teoretyczne zajęcia ogólnokształcące i zawodowe oraz zajęcia praktyczne.
 • Każdy uczeń naszej szkoły zawiera umowę o pracę jako pracownik młodociany z pracodawcą, a trzyletni okres nauki wlicza się do stażu pracy i emerytury.
 • Uczniowie pobierają wynagrodzenie za zajęcia praktyczne.
 • Do realizacji kształcenia praktycznego posiadamy przestronny poligon budowlany wyposażony w nowoczesny sprzęt, urządzenia i narzędzia.
 • Teoretyczne kształcenie zawodowe w zawodzie murarz-tynkarz odbywa się na terenie szkoły w pracowniach wyposażonych w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt multimedialny.

Nasi uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności i kwalifikacje na:

 • bezpłatnych warsztatach,
 • częściowo odpłatnych kursach zawodowych
 • kursach realizowanych w ramach projektów unijnych, np.:  obsługa kas fiskalnych, kierowca operator wózka jezdniowego.
 • Uczestniczą również w stażach u zagranicznych pracodawców w ramach projektów unijnych. Nabyte w ten sposób umiejętności  i doświadczenie zwiększają ich szanse na rynku pracy.

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 2. wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
 3. wykonywania i naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 4. wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji BUD.12 absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tym samym uzyskuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci mogą kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która zapewnia kontynuację kształcenia w systemie dziennym. Kończąc ten typ szkoły, absolwent może uzyskać tytuł technika budownictwa po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji BUD.14 - "Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów", oraz świadectwo dojrzałości. Umożliwi to kontynuowanie edukacji na studiach wyższych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, mogą podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy II.

Możliwości zatrudnienia:

Murarz-tynkarz może być zatrudniony w firmach budowlanych i remontowych wykonujących roboty budowlane i remontowe lub we własnej firmie.

 

Warunki zatrudnienia

Podanie o przyjęcie do szkoły

ZAPISZ SIĘ