Baza dydaktyczna


 

Główne wejście do budynku szkoły.

 

 


Budynek szkoły znajdujący się przy ulicy Sosnowej 2 w Żarkach  jest bezpieczny i monitorowany.

Baza dydaktyczna:

Szkoła posiada 9 klasopracowni, tzn.: pracownię języka polskiego, pracownię matematyczną, pracownię języków obcych, pracownię fizyczno-chemiczną, 3 pracownie przedmiotów zawodowych, 2 pracownie informatyczne, oraz 3 pracownie do praktycznej nauki zawodu: pracownię gastronomiczną, pracownię fryzjersko-kosmetyczną i poligon budowlany.

W ramach projektu "Edukacja bliżej praktyki w Żarkach" powstała nowa pracownia - Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie, która będzie służyła do nauki zawodu operator obrabiarek sterowanych numerycznie. Ta pracownia stwarza warunki bardzo zbliżone do naturalnych warunków pracy u pracodawcy. 

Posiadamy również siłownię, bibliotekę oraz internetowe centrum informacji multimedialnej.

W każdej sali dydaktycznej znajduje się komputer stacjonarny, ponieważ w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny.

Monitory interaktywne:

W grudniu 2020r. wyposażenie naszej szkoły zostało wzbogacone o trzy monitory interaktywne oraz zestaw interaktywny do sali większej.

Zakupione urządzenia łączą prostotę użytkowania tradycyjnej tablicy z możliwościami technologii dotykowej. 

Monitory zostały zamontowane w pracowniach przedmiotów zawodowych: gastronomicznych i fryzjerskich oraz pracowni fizyczno-chemicznej. Natomiast zestaw interaktywny składający się z monitora, kamery i bezprzewodowego systemu mikrofonowego znajduje się w sali 19.

 

 

Te nowoczesne urządzenia będą wykorzystywane podczas lekcji stacjonarnych, ale mogą również być używane podczas lekcji zdalnych.

Do prezentowania materiałów nie jest konieczne połączenie z laptopem.

Tablice interaktywne:

Szkoła posiada 3 tablice interaktywne i 2 stacjonarne projektory multimedialne znajdujące się w pracowniach, z których korzystają nauczyciele podczas zajęć. Dodatkowo nauczyciele podczas zajęć dydaktycznych wykorzstują  przenośne projektory, wizualizer oraz telewizory.

 

 

 Zajęcia organizowane przez szkołę:

W zawodach kucharz, fryzjer i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie zajęcia praktyczne organizowane są we własnej bazie do kształcenia praktycznego. Natomiast w pozostałych zawodach, np.: mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, ślusarz czy operator obrabiarek skrawających w firmach związanych z kierunkiem kształcenia. Uczniowie są pracownikami młodocianymi.

 

 

 

 

 

Uczniowie mają możliwość ukończenia nieodpłatnie kursów, t. j.: kierowca-operator wózka jezdniowego z wymianą butli, prawo jazdy kat. B, wizaż, stylizacja paznokci, zdobienie paznokci, barista, monter rusztowań i in.

Dostęp do technologii informacyjnej:

Uczniowie posiadają swobodny i bezpłatny dostęp do Internetu WiFi w całym budynku szkoły. Pozwala to m.in. na korzystanie z Internetu podczas zajęć dydaktycznych, ponieważ część uczniów korzysta z tabletów wypożyczonych przez szkołę. Uczniowie i nauczyciele mogą również korzystać z Internetu w internetowym centrum informacji multimedialnej (4 stanowiska).

Szkoła posiada 2 nowoczesne pracownie internetowe (10 stanowisk i 15 stanowisk). W ramach zajęć lekcyjnych i zajęć dodatkowych uczniowie mogą korzystać z licencjonowanego oprogramowania. Jedna z pracowni informatycznych została wyposażona w tablicę interaktywną, komputery i sprzęt oraz internet światłowodowy umożliwiające realizację zajęć e-sportowych.

 

  

Pracownia gastronomiczna

wyposażona w nowoczesną instalację nawiewno-wywiewną, piec konwekcyjno-parowy, piec do pizzy, naświetlacz do jaj oraz oraz inny sprzęt i narzędzia do prowadzenia zajęć praktycznych w zawodzie kucharz.

 

 

 
 
  
 
 
 

Pracownia fryzjersko-kosmetyczna -

nowa pracownia, wyposażona w sprzęt i urządzenia niezbędne do kształcenia praktycznego w zawodzie fryzjer.

 

Poligon budowlany

- tu nabywają umiejętności uczniowie kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.    

 

 
 
 
 
 
 

 Baza dydaktyczna szkoły jest co roku uzupełniana i unowocześniana. Zakupujemy książki oraz podręczniki, z których można skorzystać w bibliotece szkolnej, sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne (kamery, aparaty, projektory multimedialne, notebooki itp.) oraz wyposażenie do pracowni praktycznej nauki zawodu.

Pracownie przedmiotowe:

fizyczno-chemiczna


Każda z klasopracowni wyposażona jest w pomoce dydaktyczne np. projektor, plansze i tablice tematyczne, mapy, atlasy, globusy itp. Do dyspozycji nauczycieli i uczniów jest biblioteka - bogato wyposażona w książki, podręczniki, słowniki i encyklopedie, filmy i programy multimedialne oraz prasę branżową.

 

Siłownia

z której korzystają uczniowie pod nadzorem nauczycieli wychowania fizycznego. Wyposażenie jej stanowią m.in.: altas, rowerek, bieżnia, wioślarz i orbitrek.

Do dyspozycji uczniów są również dwa stoły tenisowe, piłkarzyki.

Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się m. in. w hali sportowej przy ul. Ofiar Katynia 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dodatkowe:

Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym z ramienia OKE w Jaworznie, w związku z tym egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla zawodów: kucharz, fryzjer i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie odbywają się w szkole. A szczycimy się 100% zdawalnością egzaminów zawodowych.