Erasmus+ 2024

                                                                                                                                                

Projekt 2024-1-PL01-KA121-VET000223984 w ramach programu Erasmus+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe" - mobilność edukacyjna osób.

Nasza szkoła uzyskała akredytację programu Erasmus+ w konkursie ogłoszonym w 2021r. Akredytacja gwarantuje nam realizację praktyk zagranicznych dla trzech 16-osobowych grup uczniów w kolejnych latach. W 2024r. uzyskaliśmy dofinansowanie na organizację trzeciego wyjazdu uczniów i absolwentów.

Cele projektu:

  • podniesienie motywacji uczniów, zapobieganie wykluczeniu i nieporadności zawodowej oraz przedwczesnemu kończeniu nauki,
  • podniesienie kompetencji językowych uczestników projektu, przełamanie barier językowych, motywacja do dalszego kształcenia w zakresie języków obcych,
  • zdobywanie nowych kompetencji zawodowych w zakresie szkolenia praktycznego,
  • podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i kadry w zakresie nauczania i uczenia się.

Czas trwania projektu: 15 miesięcy, 01.06.2024r. - 31.08.2025r.

Maksymalna kwota dotacji: 56 114,00 EUR