Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą kształcącą w formie zaocznej, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

ZAPISZ SIĘ

Zaoczna forma kształcenia pozwala słuchaczom bez problemu łączyć pracę zawodową z nauką. Po ukończeniu szkoły słuchacz będzie w pełni przygotowany do dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz znalezienia atrakcyjnej pracy. 

Do liceum dla dorosłych mogą zapisywać się chętni praktycznie w każdym wieku. 

Z tym że warunkiem jest ukończenie 18 roku życia lub ukończenie 18 lat w roku kalendarzowym, w którym następuje przyjęcie do szkoły.
 
Do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych może być przyjęty kandydat, który ukończył branżową szkołę I stopnia oraz najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończył 16 lat.
 
Co istotne, o przyjęciu do takiego liceum decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń – nie prowadzi się żadnych dodatkowych egzaminów wstępnych, czy rozmów kwalifikacyjnych.

Nauka trwa:

  • 4 lata (8 semestrów) - dotyczy absolwentów gimnazjum, bądź szkoły podstawowej.
  • 3 lata (6 semestry) - dotyczy absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym /piątek i sobota/.

Czesne miesięczne 250 zł.

ZAPISZ SIĘ