BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

Kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata.

ZAPISZ SIĘ

Naukę może podjąć każdy uczeń, który  posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Żarkach ZDZ w Katowicach w roku szk. 2023/2024  będzie kształcić w zawodach:

  • kucharz,

  • fryzjer,

  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

  • w dowolnym zawodzie w klasie wielozawodowej.

Zajęcia praktyczne:

W zawodach: kucharz, fryzjer oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie uczniowie realizują zajęcia praktyczne na terenie szkoły w nowocześnie wyposażonych pracowniach do praktycznej nauki zawodu (pracownia gastronomiczna, poligon budowlany i pracownia fryzjersko-kosmetyczna). W pozostałych zawodach zajęcia praktyczne uczniowie odbywają u pracodawców.

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia są pracownikami młodocianymi i pobierają wynagrodzenie zgodnie z Kodeksem Pracy.

Ponieważ szkoła jest Szkolnym Ośrodkiem Egzaminacyjnym w kwalifikacjach:

  • BUD.11 - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,

  • HGT.02 - Przygotowanie i wydawanie dań,

  • FRK.01 - Wykonywanie usług fryzjerskich,

 uczniowie do egzaminów zawodowych z ww. kwalifikacji przystępują w szkole.

Nasza szkoła może pochwalić się wysoką zdawalnością egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzamin zawodowego z jednej kwalifikacji absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tym samym uzyskuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci mogą kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia. Kończąc ten typ szkoły absolwent może uzyskać tytuł technika po zdaniu egzaminu zawodowego z drugiej kwalifikacji oraz świadectwo dojrzałości. Umożliwi to kontynuowanie edukacji na studiach wyższych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia mogą podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy II.

ZAPISZ SIĘ

NASZE ZAWODY - film

 

Kontakt:

tel. 34 / 314-80-99
tel. kom. 601 722 203
e-mail: s-zarki@zdz.katowice.pl
www.szkoly.zarki.zdz.pl