-Klasa wielozawodowa

ZAPISZ SIĘ

Zalety naszej Szkoły Branżowej to:

 1. Skupienie się na specyficznych umiejętnościach i wiedzy związanej z daną branżą, co może pomóc w znalezieniu pracy w tej dziedzinie.

 2. Zdobywanie praktycznych umiejętności i doświadczenia dzięki praktykom i stażom zawodowym.

 3. Możliwość budowania sieci kontaktów i nawiązywania kontaktów z ludźmi z branży, co może prowadzić do przyszłych możliwości kariery.

Jak wygląda Nauka w Klasie wielozawodowej?

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących, zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców. Wybierasz zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Uczniowie szkoły zawodowej mogą być zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego i otrzymać status pracownika młodocianego. Szkoła Branżowa I Stopnia jest idealną szkołą dla młodzieży, która chce szybko znaleźć pracę i się usamodzielnić.

W ramach klasy wielozawodowej kształcimy we wszystkich zawodach występujących w klasyfikacji zawodów, np.:

 • operator obrabiarek skrawających,
 • murarz-tynkarz,
 • magazynier-logistyk,
 • sprzedawca,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • ślusarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • blacharz samochodowy.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Uczniowie klasy wielozawodowej BS I w Żarkach teoretyczne zajęcia  ogólnokształcące realizują na terenie szkoły.
 • Teoretyczne kształcenie  zawodowe odbywa się podczas corocznych miesięcznych kursów dokształcających odbywających się m.in. w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.
 • Odpłatne zajęcia praktyczne uczniowie realizują u pracodawców, na podstawie umowy o pracę jako pracownik młodociany.

 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zawodów można znaleźć w zakładce: OPIS SZKÓŁ I KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA pod „Klasą wielozawodową".

ZAPISZ SIĘ