Wykaz szkół i kierunków kształcenia -Żarki

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Branżowa Szkoła I Stopnia

Fryzjer

70 zł

0 zł

Zapisz się

Klasa wielozawodowa

70 zł

0 zł

Kucharz

70 zł

0 zł

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

70 zł

0 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kształcenie ogólne

70 zł

250 zł

Zapisz się