-Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie — symbol cyfrowy zawodu 712905

ZAPISZ SIĘ

Kwalifikacja: BUD.11 - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

 • Uczniowie BS I w Żarkach w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie realizują na terenie szkoły teoretyczne zajęcia  ogólnokształcące i zawodowe oraz zajęcia praktyczne.
 • Każdy uczeń naszej szkoły jest pracownikiem młodocianym po zawarciu umowy o pracę z pracodawcą, a trzyletni okres nauki wlicza się do stażu pracy i emerytury.
 • Uczniowie pobierają wynagrodzenie za zajęcia praktyczne.

W naszej szkole mogą kształcić się uczniowie pełnoletni na dzień 1 września, ponieważ umożliwiamy odbywanie zajęć praktycznych na terenie szkoły bez umowy o pracę.

Do realizacji kształcenia praktycznego posiadamy przestronny poligon budowlany wyposażony w nowoczesny sprzęt, urządzenia i narzędzia.

     

Teoretyczne kształcenie zawodowe w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie odbywa się na terenie szkoły w pracowniach wyposażonych w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt multimedialny.

Nasi uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności i kwalifikacje na:

 • bezpłatnych warsztatach z firm np. KaBe, Atlas,
 • częściowo odpłatnych kursach zawodowych,
 • realizowanych w ramach projektów unijnych, np.:  obsługa kas fiskalnych, kierowca operator wózka jezdniowego i in.

Uczestniczą również w stażach u zagranicznych pracodawców w ramach projektów unijnych. Nabyte w ten sposób umiejętności  i doświadczenie zwiększają ich szanse na rynku pracy.

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania systemów suchej zabudowy;
 2. wykonywania robót malarskich;
 3. wykonywania robót tapeciarskich;
 4. wykonywania robót posadzkarskich;
 5. wykonywania robót okładzinowych.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji BUD.11 (obecnie BD.04) absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tym samym uzyskuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci mogą kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która zapewnia kontynuację kształcenia w systemie dziennym. Kończąc ten typ szkoły absolwent może uzyskać tytuł technika robót wykończeniowych w budownictwie

po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji BUD.25 - Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie oraz świadectwo dojrzałości. Umożliwi to kontynuowanie edukacji na studiach wyższych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, mogą podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy II.

Możliwości zatrudnienia:

Monter zabudowy może być zatrudniony w firmach budowlanych i remontowych wykonujących roboty remontowe lub we własnej firmie.

Warunki rekrutacji

Podanie o przyjęcie do szkoły

ZAPISZ SIĘ