-Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

ZAPISZ SIĘ

Budownictwo to dziedzina, która od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi. Nic dziwnego — praca w tej branży jest nie tylko ciekawa, ale też daje wiele satysfakcji. Przyjrzyj się bliżej jednemu z kierunków, jaki oferujemy w  Szkole Branżowej I Stopnia w Żarkach - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Jakie masz korzyści z uczęszczania na ten kierunek

 

W naszej szkole mogą kształcić się uczniowie pełnoletni na dzień 1 września, ponieważ umożliwiamy odbywanie zajęć praktycznych na terenie szkoły bez umowy o pracę.

     

Do realizacji zajęć praktycznych posiadamy przestronny poligon budowlany wyposażony w nowoczesny sprzęt, urządzenia i narzędzia. Teoretyczne kształcenie zawodowe  odbywa się na terenie szkoły w pracowniach wyposażonych w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt multimedialny.

Nasi uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności i kwalifikacje na:

  • bezpłatnych warsztatach z firm np. KaBe, Atlas,
  • częściowo odpłatnych kursach zawodowych,
  • realizowanych w ramach projektów unijnych, np.:  obsługa kas fiskalnych, kierowca operator wózka jezdniowego i inne
  • Uczestniczą również w stażach u zagranicznych pracodawców w ramach projektów unijnych. Nabyte w ten sposób umiejętności  i doświadczenie zwiększają ich szanse na rynku pracy.

Cele kształcenia:

Jako absolwent BSIst kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Ważne informacje:

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji BUD.11 (obecnie BD.04) jako absolwent otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tym samym uzyskując wykształcenie zasadnicze branżowe.

Możesz kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która zapewnia kontynuację kształcenia w systemie dziennym. Kończąc ten typ szkoły jako absolwent możesz uzyskać tytuł technika robót wykończeniowych w budownictwie po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji BUD.25 - Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie oraz świadectwo dojrzałości. Umożliwi Ci to kontynuowanie edukacji na studiach wyższych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, mogą podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy II.

Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu szkoły, absolwenci będą mogli pracować w firmach remontowo-budowlanych, przedsiębiorstwach zajmujących się aranżacją wnętrz czy jako samodzielni wykonawcy. Ze względu na dynamiczny rozwój branży budowlanej, perspektywy zawodowe są bardzo dobre, a wraz z doświadczeniem i zdobytymi umiejętnościami można awansować na stanowiska kierownicze.

Warunki rekrutacji

Podanie o przyjęcie do szkoły

ZAPISZ SIĘ