Akredytacja Erasmusa

W październiku 2021r. nasza szkoła złożyła wniosek o przyznanie Akredytacji w ramach programu Erasmus+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe".

Mamy ogromną przyjemność pochwalić się tym, że nasz wniosek uzyskał akceptację i została nam przyznana Akredytacja na najbliższe trzy lata,  w praktyce oznacza to gwarancję  realizacji praktyk zagranicznych dla trzech 16-osobowych grup uczniów w kolejnych latach.  Realizację praktyk planujemy u naszego wieloletniego partnera. A rekrutacja i przygotowania rozpoczną się zaraz po złożeniu wniosku o dofnansowanie na planowane staże dla uczniów.

Akredytacja jest potwierdzeniem, że nasza szkoła stworzyła cele i  plan działania oparte o standardy jakości, czego gwarancją będzie realizacja projektu  na wysokim poziomie.

Poprzez realizację projektu planujemy podnieść motywację uczniów, ich kompetencje cyfrowe i językowe oraz kompetencje w zakresie umiejętności praktycznych związanych z zawodem, w którym się kształcą.  W ramach przygotowania do każdego z wyjazdów uczestnicy będą mieć zapewnione finansowane ze środków programu Erasmus + wsparcie w postaci przygotowania językowego i kulturowego.