O naszej szkole

Branżowa Szkoła I Stopnia w Żarkach jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Prowadzimy kształcenie młodzieży i dorosłych w następujących typach szkół:

 • branżowa szkoła I stopnia w zawodach:

         - kucharz,

         - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

         - fryzjer,

         - klasa wielozawodowa,

 • liceum ogólnokształcące dla dorosłych

         - kształcenie ogólne.

 

     W ramach klasy wielozawodowej szkoła może kształcić w dowolnie wybranym przez ucznia zawodzie zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

         Uczniowie BS I w zawodach kucharz, fryzjer i monter zabudowy realizują zajęcia praktyczne na terenie szkoły we własnej bazie.

     Wszyscy uczniowie naszej szkoły są pracownikami młodocianymi. Do realizacji praktycznego kształcenia zawodowego posiadamy poligon budowlany, pracownię gastronomiczną i pracownię fryzjersko-kosmetyczną, które wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt, urządzenia i narzędzia.

       Teoretyczne kształcenie zawodowe dla zawodów kucharz, fryzjer i monter zabudowy odbywa się na terenie szkoły w pracowniach wyposażonych w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt multimedialny. W klasach wielozawodowych teoretyczne kształcenie zawodowe uczniowie realizują co roku podczas miesięcznych kursów odbywających się m. in. w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

      Uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności i kwalifikacje na częściowo odpłatnych kursach zawodowych np.: kierowca operator wózka jezdniowego, obsługa kas fiskalnych, wizaż, stylizacja paznokci, barista i carving.

           Uczestniczą również w stażach u zagranicznych pracodawców w ramach projektów unijnych. Nabyte w ten sposób umiejętności  i doświadczenie zwiększają ich szanse na rynku pracy:

 •  "Socrates Comenius" w Chemnitz "Wspólna historia Polski i Niemiec na podstawie losów kamienic i ich mieszkańców",

 • "Leonardo da Vinci" we Frankfurcie "Budujemy i gotujemy dla Europy".

 • "Szlifujemy nasze umiejętności u innych narodowości" Erasmus+, 

 • "Dzisiaj jest na topie dobry zawód w Europie" PO WER z EFS,

 •  "Polak, Niemiec dwa bratanki - do kuchni i do budowlanki" z programu POWER VET,

 • "Europejskie staże kluczem do sukcesu" Erasmus+.

W 2021r. nasza szkoła uzyskała Akredytację w ramach programu Erasmus+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe". Oznacza to gwarancję  realizacji praktyk zagranicznych dla trzech 16-osobowych grup uczniów w kolejnych latach.  

Szkoła realizuje projekty europejskie, dzięki którym uczniowie i nauczyciele zwiększają swoje kwalifikacje i wzbogaca się baza dydaktyczna szkoły. Jesienią 2020r, zakończyliśmy realizację projektu "Lepszy start w zawodową przyszłość", w którym wzięło udział 55 uczniów i 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Nasi uczniowie uczestniczą i odnoszą sukcesy w konkursach na szczeblu lokalnym i wojewódzkim:

 • Festiwal Kulinarny "Śląskie Smaki" organizowany przez Śląską Organizację Turystyczną w Katowicach,

 • Międzyszkolny konkurs gastronomiczny "Świat Pierogów " w Żywcu,

 • Sprawny w zawodzie – kucharz" organizowany przez Śląską Wojewódzką Komendę OHP w Katowicach,

 • Międzynarodowy Turniej Stylista XXI wieku "Na małym i wielkim ekranie" w Wadowicach,

 • Sprawny w zawodzie – fryzjer" organizowany przez Śląską Wojewódzką Komendę OHP w Katowicach.

      Dla uczniów w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, na terenie szkoły organizowane sa bezpłatne szkolenia teoretyczne i praktyczne z udziałem przedstawicieli firmy ATLAS i KaBe.

    Po trzyletnim okresie nauki uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szkoła posiada akredytację do przeprowadzania egzaminów dla zawodów w których praktyczna nauka zawodu – zajęcia praktyczne odbywają się w szkole. Absolwenci przystępują do egzaminów w naszym ośrodku egzaminacyjnym.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia absolwent może podjąć pracę lub kontynuować naukę:

 • w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, którą może ukończyć z tytułem technika po zdaniu egzaminu zawodowego z drugiej kwalifikacji i egzaminem maturalnym, uzyskując możliwość kontynuowania edukacji na studiach wyższych,

 • w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych od klasy drugiej.

 

 Kucharz

Szkoła posiada własną pracownię gastronomiczną, w której realizowane są zajęcia praktyczne. Absolwent kształcenia w zawodzie kucharz potrafi sporządzać potrawy i napoje, wykonywać czynności związane z ekspedycją potraw i napojów oraz przechowywania żywności.

Może znaleźć zatrudnienie w restauracjach, barach, punktach gastronomicznych, stołówkach lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uczniowie zdają egzamin z kwalifikacji:

HGT.02 - Przygotowanie i wydawanie dań

Zawód ten jest zawodem deficytowym na lokalnym rynku pracy.

 

Fryzjer

Zajęcia praktyczne realizowane są we własnej pracowni fryzjersko-kosmetycznej. Absolwent kształcenia w zawodzie fryzjer będzie przygotowany do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i chemicznych włosów, strzyżenia włosów i stylizacji fryzur.

Może znaleźć zatrudnienie w pracowniach i zakładach fryzjerskich lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uczniowie zdają egzamin z kwalifikacji:

FRK.01 - Wykonywanie usług fryzjerskich.

Zawód ten jest zawodem deficytowym na lokalnym rynku pracy.

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Szkoła posiada własny poligon budowlany bardzo dobrze wyposażony, w który realizowane są zajęcia praktyczne z suchej zabudowy, robót malarsko-tapeciarskich, robót okładzinowych i posadzkarskich. Zawód daje szerokie możliwości zatrudnienia w firmach budowlanych i remontowych lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uczniowie zdają egzamin z kwalifikacji:

BUD.11 - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Zawód ten jest zawodem deficytowym na lokalnym rynku pracy.