Partnerzy Szkoły

Głównym celem działalności Zespołu Szkół w Żarkach ZDZ w Katowicach jest kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie, dlatego szkoła współpracuje z różnymi instytucjami.

Partnerami naszej szkoły są między innymi:

1. Śląska Wojewódzka Komenda Ochotnicze Hufce Pracy w Katowicach - jednostka państwowa z którą współpracujemy w celu przygotowania praktycznego uczniów branżowej szkoły I stopnia - pracowników młodocianych realizujących zajęcia praktyczne w warsztatach na terenie szkoły. Pracodawca zapewnia uczniom świadczenia należne pracownikom (badania lekarskie, odzież ochronna, szkolenia BHP) oraz wspiera szkołę w doposażaniu pracowni zajęć praktycznych w sprzęt i urządzenia.

http://www.slaska.ohp.pl/

2. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie - przekazywanie uczniom wiedzy niezbędnej w funkcjonowaniu na rynku pracy, poszukiwanie miejsc praktyk zawodowych dla uczniów.

http://www.slaska.ohp.pl/jednostki-organizacyjn/centra-edukacji-i-pracy-mlodziezy

3. Zakład Wyrobów Metalowych METAL-SYSTEM Sp. z o.o. w Myszkowie - pracodawca uczniów branżowej szkoły I stopnia kształcących się w zawodzie ślusarz i operator obrabiarek skrawających

http://metal-system.pl/

 4. Zakład Armatury Przemysłowej OBRO-METAL Export-Import w Żarkach - pracodawca uczniów branżowej szkoły I stopnia kształcących się w zawodzie ślusarz i operator obrabiarek skrawających

http://obro-metal.pl/

 5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "POL-REM" Sp. z o.o. - pracodawca branży budowlanej.

http://www.polrem.pl/

 6. Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej - Curie w Gliwicach - współpraca polega na realizacji kursów dokształcających w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych.

http://www.gce.gliwice.pl/

7. WEINDICH Spółka Jawna w Chorzowie - dostawca profesjonalnego sprzętu branży gastronomicznej.

http://www.weindich.pl/pl/

8. 4HAIR DISRIBUTION w Częstochowie - dostawca profesjonalnego sprzętu i produktów branży fryzjerskiej.

9. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa JUREK w Żarkach - dostawca materiałów branży budowlanej.

http://www.materialybudowlane-jurek.pl/

 10. Urząd Miasta i Gminy Żarki

http://www.umigzarki.pl/

11. Farby KABE Polska Sp. z o.o. - firma przeprowadzająca nieodpłatne szkolenia dla uczniów branży budowlanej.