-Fryzjer

Fryzjer — symbol cyfrowy zawodu 514101

ZAPISZ SIĘ

Kwalifikacja: FRK.01 - Wykonywanie  usług fryzjerskich.

 • Uczniowie BS I w Żarkach w zawodzie fryzjer realizują na terenie szkoły teoretyczne zajęcia ogólnokształcące i zawodowe oraz zajęcia praktyczne.
 • Każdy uczeń naszej szkoły jest pracownikiem młodocianym po zawarciu umowy o pracę z pracodawcą, a trzyletni okres nauki wlicza się do stażu pracy i emerytury.
 • Uczniowie pobierają wynagrodzenie za zajęcia praktyczne.

Do realizacji kształcenia praktycznego posiadamy pracownię fryzjerską wyposażoną w nowoczesny sprzęt, urządzenia i narzędzia, m.in.:

 • nawilżacz-sauna do włosów,
 • nożyczki na gorąco,
 • infrazon stojący do koloryzacji i pielęgnacji,
 • zestaw komputerowy z mikrokamerą do badania włosów i skóry głowy,
 • lokówki stożkowe,
 • maszynki do strzyżenia,
 • trymery,
 • karbownice,
 • prostownice,
 • falownice,
 • suszarki z jonizacją.

Teoretyczne kształcenie zawodowe w zawodzie fryzjer odbywa się na terenie szkoły w pracowniach wyposażonych w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt multimedialny.

Nasi uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności i kwalifikacje na:

 • bezpłatnych warsztatach np.: "Stylizacja wizerunku", "Fryzury karnawałowe i sylwestrowe",
 • częściowo odpłatnych kursach zawodowych,
 • kursach realizowanych w ramach projektów unijnych, np.:  obsługa kas fiskalnych, wizaż, stylizacja paznokci i in.

Uczestniczą również w stażach u zagranicznych pracodawców w ramach projektów unijnych (Niemcy, Portugalia). Nabyte w ten sposób umiejętności  i doświadczenie zwiększają ich szanse na rynku pracy.

Cele kształcenia:

Absolwent kształcenia w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. prowadzenia konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej;
 2. doradzania w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury;
 3. wykonywania pielęgnacji włosów i skóry głowy;
 4. wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcania włosów;
 5. wykonywania strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego;
 6. wykonywania zmiany koloru włosów;
 7. wykonywania stylizacji fryzur.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tym samym uzyskuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci mogą kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która zapewnia kontynuację kształcenia w systemie dziennym. Kończąc ten typ szkoły, absolwent może uzyskać dyplom: technika usług fryzjerskich z kwalifikacji FRK.03 - Projektowanie i wykonywanie fryzur oraz świadectwo dojrzałości. Umożliwi to kontynuowanie edukacji na studiach wyższych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, mogą podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy II.

Możliwość zatrudnienia:

 • pracownie i zakłady fryzjerskie
 • własna działalności gospodarcza

 Warunki rekrutacji

Podanie o przyjęcie do szkoły

ZAPISZ SIĘ