Aktywna Tablica 2020

W październiku 2020r. nasza szkoła przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna Tablica".

Program ten opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Rozporządzenie Rady Ministrów - Aktywna Tablica

Jako szkoła ponadpodstawowa uzyskaliśmy wsparcie finansowe na zakup 5 laptopów, które już są wykorzystywane przez nauczycieli podczas prowadzenia zajęć eduakcyjnych w formie zdalnej na platformie TEAMS.

1. E-koordynator: Beata Błaszczyk

2. Zespoły samokształceniowe: 

 • zespół przedmiotów ogólnokształcących - przewodnicząca Beata Błaszczyk
 • zespół przedmiotów zawodowych - przewodnicząca Justyna Szczepańska

3. Międzyszkolna Sieć Współpracy Nauczycieli:

 • I spotkanie zoragnizowane przez RODN "WOM" w Katowicach odbyło się 27 stycznia 2021r. - uczestnicy: e-koordynator, 2 nauczycieli

4. Udział nauczycieli w szkoleniach i konferencjach z zakresu zastosowania TIK w nauczaniu:

 • "Szkolenie w zaresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, funkcji i urządzeń i oprogramowania oraz stosowania TIK w szkole" - 12.01.21r. - 4 nauczycieli
 • "Otwarte dane w pracy nauczyciela - zasoby" 09.02.21r. - 5 nauczycieli
 • "zasady tworzenia scenariusza lekcji zdalnej" 16.02.21r. - 6 nauczycieli
 • "Zastosowanie TIK w nauczaniu" 18.02.21r. - 21 nauczycieli

5. Lekcje z zastosowaniem TIK:

    a) Podczas nauki zdalnej wszystkie lekcje realizowane są z zastosowaniem TIK

    b) Zajęcia edukacyjne z zastosowaniem TIK w formie stacjonarnej (od momentu przywrócenia    nauczania stacjonarnego):

 • I F/M/WZ: chemia, historia, informatyka, EdB, matematyka
 • II A: chemia, zajęcia z wychowawcą, matematyka, j.angielski, j.polski
 • II B: historia, zajęcia z wychowawcą, matematyka, j.angielski, podstawy przedsiębiorczości
 • III K/WZ: zajęcia z wychowawcą, matematyka, WOS, j.angielski, j.polski

6. Scenariusze lekcji z zastosowaniem TIK (udostępnione w ramach sieci współpracy nauczycieli):

       Matematyka BSI Żarki

       Fizyka BSI Żarki

       Chemia BSI Żarki

7. Lekcje otwarte z zastosowaniem TIK (udostępnione w ramach sieci współpracy nauczycieli):

 • j.angielski
 • EdB

8. Projekt Lekcja: ENTER - 5 nauczycieli

9. Przykładowe materiały, linki do stron, które można wykorzystać na lekcjach z TIK:

    Learningapps chemia

    Genially chemia

    Doświadczenia chemiczne - Pazdro

    Układ okresowy Ptable

    Quizizz chemia

    Biblioteka POLONA lektury ponadpodstawowe

    Wolne_lektury

    Kwalifikacje_w_zawodzie

   Testy_egzaminzawodowy