BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Branżowa Szkoła I Stopnia prowadząca oddziały

Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żarkach:

Kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata, podobnie jak w  zasadniczej szkole zawodowej.

Naukę może podjąć każdy uczeń, który  posiada świadectwo ukończenia Gimnazjum.

Szkoła Branżowa I Stopnia w Żarkach ZDZ w Katowicach w roku szk. 2017/2018  kształci w zawodach:

  • kucharz,

  • fryzjer,

  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

  • operator obrabiarek skrawających

  • w każdym zawodzie w ramach klasy wielozawodowej.

Zajęcia praktyczne:

W zawodach: kucharz, fryzjer i monter zabudowy uczniowie realizują zajęcia praktyczne na terenie szkoły w nowoczesnie wyposażonych pracowniach do praktycznej nauki zawodu (pracownia gastronomicza, poligon budowlany i pracownia fryzjersko-kosmetycza). W pozostałych zawodach zajęcia praktyczne uczniowie odbywają u pracodawców.

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia są pracownikami młodocianymi i pobierają wynagrodzenie zgodnie z Kodeksem Pracy.

Ponieważ szkoła jest Szkolnym Ośrodkiem Egzaminacyjnym w kwalifikacjach:

  • B.05 - montaż systemów suchej zabudowy,

  • B.06 - wykonywanie robót malarsko - tapeciarskich,

  • B.07 - wykonywanie robót posadzkarsko - okładzinowych

  • T.06 - sporządzanie potraw i napojów

  • A.19 - wykonywanie zabiegów fryjerskich

 uczniowie do egzaminów zawodowych z ww. kwalifikacji przystępują w szkole.

Uczniowie podejmujący naukę w naszej szkole otrzymują tablet jako pomoc dydaktyczną.