BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Branżowa Szkoła I Stopnia w Żarkach:

Kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata.

Naukę może podjąć każdy uczeń, który  posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum. Uczniowie będą w oddzielnych oddziałach.

Szkoła Branżowa I Stopnia w Żarkach ZDZ w Katowicach w roku szk. 2019/2020  będzie kształcić w zawodach:

 • kucharz,

 • kelner,

 • fryzjer,

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

 • murarz-tynkarz,

 • monter sieci i instalacji sanitarnych,

 • operator obrabiarek skrawających,

 • ślusarz,

 • mechanik pojazdów samochodowych,

 • elektromechanik pojazdów samochodowych,

 • blacharz samochodowy,

 • cukiernik,

 • sprzedawca,

 • magazynier-logistyk.

Zajęcia praktyczne:

W zawodach: kucharz, fryzjer, monter zabudowy i murarz-tynkarz uczniowie realizują zajęcia praktyczne na terenie szkoły w nowocześnie wyposażonych pracowniach do praktycznej nauki zawodu (pracownia gastronomicza, poligon budowlany i pracownia fryzjersko-kosmetycza). W pozostałych zawodach zajęcia praktyczne uczniowie odbywają u pracodawców.

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia są pracownikami młodocianymi i pobierają wynagrodzenie zgodnie z Kodeksem Pracy.

Ponieważ szkoła jest Szkolnym Ośrodkiem Egzaminacyjnym w kwalifikacjach:

 • BD.04 - wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,

 • TG.07 - sporządzanie potraw i napojów

 • AU.21 - wykonywanie zabiegów fryjerskich

 uczniowie do egzaminów zawodowych z ww. kwalifikacji przystępują w szkole.

Nasza szkoła może pochwalić się wysoką zdawalnością egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzamin zawodowego z jednej kwalifikacji absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tym samym uzyskuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci mogą kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która zapewnia kontynuację kształcenia w systemie dziennym. Kończąc ten typ szkoły absolwent może uzyskać tytuł technika po zdaniu egzaminu zawodowego z drugiej kwalifikacji oraz świadectwo dojrzałości. Umożliwi to kontynuowanie edukacji na studiach wyższych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia mogą podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokszyałcące dla dorosłych od klasy II.