O naszej szkole

        Zespół Szkół w Żarkach jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Prowadzimy kształcenie młodzieży i dorosłych w następujących typach szkół:

 • liceum ogólnokształcące prowadzące oddziały gimnazjum dla młodzieży z przysposobieniem do pracy,

 • branżowa szkoła I stopnia prowadząca oddziały zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach: kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, operator obrabiarek skrawających i in.,

 • liceum ogólnokształcące dla dorosłych,

 • kwalifikacyjne kursy zawodowe.

        Uczniowie BS I w zawodach kucharz, fryzjer i monter zabudowy realizują zajęcia praktyczne na terenie szkoły. Uczniowie naszej szkoły są pracownikami młodocianymi.

    Nasza szkoła ma status Szkolnego Ośrodka Egzaminacyjnego w kwalifikacjach: B.05 - montaż systemów suchej zabudowy, B.06 - wykonywanie robót malarsko - tapeciarskich, B.07 - wykonywanie robót posadzkarsko - okładzinowych, T.06 - sporządzanie potraw i napojów oraz A.19-wykonywanie zabiegów fryzjerskich.

       W naszej szkole istnieją bardzo dobre warunki do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego, dzięki specjalistycznym pracowniom  wyposażonym w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny.

       Do realizacji kształcenia zawodowego praktycznego posiadamy poligon budowlany, pracownię gastronomiczną i pracownię fryzjersko - kosmetyczną, które wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt, narzędzia i urządzenia.

        Uczniowie w ramach podnoszenia kwalifikacji i umiejętności oraz zwiększenia szans na rynku pracy maja możliwość ukończenia bezpłatnych kursów zawodowych, np. obsługi kasy fiskalnej i kierowca operator wózka jezdniowego, stylizacja paznokci, zdobienie paznokci i in.

        Nasi uczniowie corocznie odbywają staże zawodowe u pracodawców zagranicznych w ramach projektów europejskich. Nabyte umiejętności i doświadczenia zwiększają szanse zatrudnienia oraz stwarzają możliwości kariery zawodowej na rynku krajów Unii Europejskiej:

 •  "Socrates Comenius" w Chemnitz "Wspólna historia Polski i Niemiec na podstawie losów kamienic i ich mieszkańców",

 • "Leonardo da Vinci" we Frankfurcie "Budujemy i gotujemy dla Europy".

 • "Szlifujemy nasze umiejętności u innych narodowości" Erasmus+, 

 • "Dzisiaj jest na topie dobry zawód w Europie" PO WER z EFS,

 •  "Polak, Niemiec dwa bratanki - do kuchni i do budowlanki" z programu POWER VET.

       Nasi uczniowie uczestniczą i odnoszą sukcesy w konkursach na szczeblu lokalnym i wojewódzkim:

 • Festiwal Kulinarny "Śląskie Smaki" organizowany przez Śląską Organizację Turystyczną w Katowicach,

 • "Turniej glazurników" w Rzeszowie,

 • Międzyszkolny konkurs gastronomiczny "Świat Pierogów " w Żywcu,

 • Sprawny w zawodzie – kucharz" organizowany przez Śląską Wojewódzką Komendę OHP w Katowicach,

 • Międzynarodowy Turniej Stylista XXI wieku "Na małym i wielkim ekranie" w Wadowicach.

        Dla uczniów w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, na terenie szkoły organizowane sa bezpłatne szkolenia teoretyczne i praktyczne z udziałem przedstawicieli firmy ATLAS i KaBe.