Warunki rekrutacji

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

DO SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH (Liceum, Branżowa Szkoła I Stopnia)

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy
  • wpłacenie wpisowego

DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

Policealne Studium Zawodowe

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy
  • wpłacenie wpisowego