Sukces Patrycji Machury

15.04.2019

9 kwietnia br. Patrycja Machura wzięła udział wojewódzkim konkursie „Najsprawniejszy w zawodzie – Fryzjer” w Środowiskowym Hufcu Pracy w Częstochowie. Tematem tegorocznej edycji konkursu było „Wiosenne przebudzenie”. W konkursowe szranki stanęło czternastu adeptów sztuki fryzjerskiej, uczących się w jednostkach OHP województwa śląskiego z Częstochowy, Żywca, Pyskowic, Pszczyny, Bielska Białej i Siemianowic Śląskich.

Konkurs obejmował dwa etapy: teoretyczny i praktyczny. Część pisemna zawierała test wiedzy z zakresu teorii fryzjerstwa , cześć praktyczna składała się z pracy na główce fryzjerskiej i uczesania fryzury odpowiedniej do tematu przewodniego. Zgodnie z regulaminem każde z zadań było ograniczone czasem. Ocenie podlegały również umiejętności związane z organizacją stanowiska pracy oraz z ogólnym przygotowaniem i wykonaniem fryzury. Uczestnicy reprezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności fryzjerskich. Wykazali się kreatywnością i niezwykłą pomysłowością podczas tworzenia swoich niepowtarzalnych fryzur. Na uwagę zasługiwał również sposób ich prezentacji oraz wiosenne stylizacje modelek – strój i makijaż.

Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący Beata Chrobak, członek Judyta Jagusiak, członek Anna Kusal wyłoniła zwycięską trójkę.  Patrycja Machura zajęła III miejsce. Modelką była uczennica klasy I - Renata Bialik. Nagrody laureatom wręczył Komendant Wojewódzki Arkadiusz Sobków.

Gratulujemy!!!