Wykaz szkół i kierunków kształcenia - zarki

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Branżowa Szkoła I Stopnia

Fryzjer

50 zł

50 zł

Zapisz się

Klasa wielozawodowa

50 zł

50 zł

Kucharz

50 zł

50 zł

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

50 zł

50 zł

Operator obrabiarek skrawających

50 zł

50 zł

Liceum Ogólnokształcące

Kształcenie ogólne

50 zł

100 zł

Zapisz się

Szkoła Policealna

Florysta

50 zł

150 zł

Zapisz się

Technik BHP

50 zł

150 zł

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Sporządzanie potraw i napojów (TG.07.)

50 zł

170 zł

Zapisz się