Wykaz szkół i kierunków kształcenia - zarki

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Branżowa Szkoła I Stopnia

Fryzjer

50 zł

0 zł

Zapisz się

Kelner

50 zł

0 zł

Klasa wielozawodowa

50 zł

0 zł

Kucharz

50 zł

0 zł

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

50 zł

0 zł

Murarz-tynkarz

50 zł

0 zł

Operator obrabiarek skrawających

50 zł

0 zł

Liceum Ogólnokształcące

Kształcenie ogólne

50 zł

180 zł

Zapisz się

Szkoła Policealna

Florysta

50 zł

150 zł

Zapisz się

Technik BHP

50 zł

150 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kształcenie ogólne

50 zł

180 zł

Zapisz się

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Sporządzanie potraw i napojów (TG.07.)

50 zł

170 zł

Zapisz się