BEZPIECZNA+

Projekt z rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnianiu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach Bezpieczna +.      

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w Żarkach ZDZ w Katowicach realizowali przez okres trzech miesięcy bieżącego roku szkolnego projekt z rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnianiu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach Bezpieczna +.      

Projekt ma na celu promowanie aktywności uczniów, zwiększenia otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie w uczniach aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy oraz działania antydyskryminacyjne, służące przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami.

W realizacji większości działań uczestniczyło 15 uczniów naszej szkoły. Pierwszym elementem były warsztaty fotograficzne prowadzone przez Pana Marcina Skabka, profesjonalnego fotografa, pod opieką którego uczestnicy wykonali zdjęcia przedstawiające miejsca pamięci. Powiększone i oprawione fotografie tworzą wystawę „Miejsca Pamięci Narodowej”. Miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne na terenie Żarek uczniowie poznali podczas spotkania z Panem Romanem Hamerlą z Obywatelskiego Komitetu Pamięci Narodowej w Żarkach. Z Panią Magdaleną Brzegowską, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach uczestnicy przeszli Szlakiem Kultury Żydowskiej poznając lokalną historię oraz symbolikę macew na cmentarzu żydowskim. Podczas oprowadzania szlakiem uczniowie skorzystali z wypożyczonych w MGOK audiobooków. Przy okazji powstały zdjęcia prezentowane w postaci fotoreportażu. W porozumieniu z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach zorganizowaliśmy porządkowanie mogił na Cmentarzu Parafialnym w Żarkach, w tym Mogiły Powstańców Styczniowych, którą szkoła kilka lat temu objęła honorowym patronatem. W Sali Pamięci Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach spotkaliśmy się z Panią Karoliną Jakoweńko z Fundacji Brama Cukermana w Będzinie. Uczniowie wysłuchali wykładu na temat historii narodu żydowskiego, w którym przedstawiona została również historia zaginionych fotografii Pana Józefa Baciora fotografa z Żarek.

Wszyscy uczniowie branżowej szkoły I stopnia wysłuchali wykładów Pani Marii Żarskiej pod tytułem „Mieszkańcy Żarek ofiarami obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau” oraz wspólnie oglądali film „Pianista” reżyserii Romana Polańskiego.

 

Czterdziestu uczniów i pięciu opiekunów wzięło udział w wycieczce do Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Na terenie szkoły powstała gazetka poświęcona holocaustowi, a na zajęciach języka polskiego z Panią Eweliną Gawędą i historii z panią Jadwigą Skalec uczniowie prezentowali sylwetki wybitnych Polaków żydowskiego pochodzenia i ich wkład w kulturę Polski.

 

Z budżetu projektu zakupiono nowe książki do biblioteki szkolnej. W sumie biblioteka wzbogaciła się o 74 woluminy w 28 tytułach .

Wszystkie te działania, w których realizacji uczestniczyli uczniowie naszej szkoły, zwiększyły ich wiedzę historyczną na temat holocaustu, historii naszego miasta w okresie wojny, losów wojennych mieszkańców Żarek nie tylko Żydów, ale również Polaków. Poznali podstawy judaizmu, cechy architektury, kultury i religii Żydów.

Za organizację działań oraz koordynację projektu odpowiedzialna była Pani Beata Błaszczyk.

W uroczystości zorganizowanej w celu podsumowania projektu i otwarcia wystawy fotograficznej uczestniczyli zaproszeni goście: Pani Halina Kasznia – I Wiceprezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Pani Maria Żarska, Pani Magdalena Brzegowska – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach, Pan Jakub Grabowski – Członek Zarządy Powiatu Myszkowskiego, Pan Marcin Skabek – fotograf oraz nauczyciele Pani Ewelina Gawęda i Pani Beata Błaszczyk. Zgromadzonych gości oraz uczniów powitał Pan Kazimierz Lamch – Dyrektor ZS w Żarkach.

 

Uczniowie Paulina Kubańska i Marcin Szecówka przedstawili założenia oraz działania przewidziane w projekcie Bezpieczna+.

Następnie głos zabrali Pani Halina Kasznia i Pan Jakub Grabowski, którzy wyrazili swoje uznanie dla uczniów i grona nauczycielskiego za podejmowanie działań związanych z propagowaniem wiedzy historycznej i kultywowaniem pamięci o ofiarach II wojny światowej, a tym samym przygotowaniem młodego pokolenia do przyjęcia odpowiedzialności za kształtowanie postaw patriotycznych w przyszłości. Nasza szkoła została zaproszona z wystawą do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach.

W dniu 12 grudnia 2017r. efekty projektu Bezpieczna+ poznała cała społeczność szkolna. Wystawę „Miejsca Pamięci Narodowej” obejrzeli uczniowie i nauczyciele. Jako pierwsi wystawę oglądali rodzice i opiekunowie prawni naszych uczniów podczas zebrań z rodzicami, które odbyły się 7 grudnia.

W tym momencie projekt Bezpieczna+ jeszcze się nie kończy. W najbliższych miesiącach wystawę „Miejsca Pamięci Narodowej” ZS w Żarkach ZDZ w Katowicach planuje zaprezentować szerszej publiczności w okolicznych instytucjach i szkołach.

Dyrektor, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Żarkach dziękują:

  • Pani Katarzynie Kulińskiej-Pluta z Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, której wskazówki przyczyniły się do powstania tego projektu,
  • Pani Marii Żarskiej,
  • Pani Magdalenie Brzegowskiej Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach,
  • Pani Karolinie Jakoweńko z Fundacji Brama Cukermana w Będzinie,
  • Panu Romanowi Hamerla z Obywatelskiego Komitetu Pamięci Narodowej w Żarkach,
  • Panu Marcinowi Skabkowi fotografowi,

za owocną współpracę, która przyczyniła się do realizacji projektu Bezpieczna+.