Dofinansowanie trzeciego projektu Erasmus+

11.06.2024

W lutym 2024r. Branżowa Szkoła I Stopnia w Żarkach ZDZ w Katowicach złożyła wniosek o dofinansowanie kolejnego projektu w ramach programu Erasmus+.

Dziś pozyskaliśmy informację ze strony Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, że została zakończona procedura naliczania budżetu dla wniosków złożonych w ramach Akcji 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane (KA121-VET) – konkurs 2024.

 

We wrześniu rozpoczynamy rekrutację do projektu: Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET000223984.

Cele projektu:

  • podniesienie motywacji uczniów, zapobieganie wykluczeniu i nieporadności zawodowej oraz przedwczesnemu kończeniu nauki,
  • podniesienie kompetencji językowych uczestników projektu, przełamanie barier językowych, motywacja do dalszego kształcenia w zakresie języków obcych,
  • zdobywanie nowych kompetencji zawodowych w zakresie szkolenia praktycznego,
  • podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i kadry w zakresie nauczania i uczenia się.

Czas trwania projektu: 15 miesięcy, 01.06.2024r. - 31.08.2025r.

Maksymalna kwota dotacji: 56 114,00 EUR