ERASMUS + 2015

 

1. "Szlifujemy nasze umiejętności u innych narodowości"

Zespół Szkół  w Żarkach w roku szkolnym 2014/2015 będzie realizował projekt "Szlifujemy nasze umiejętności u innych narodowości", który otrzymał dofinansowanie w ramach projektu Erasmus +. Projekt przewiduje wyjazd 16 uczestników na trzytygodniowe praktyki zawodowe do firm w Berlinie. Uczestnicy zostaną zrekrutowani spośród uczniów klas I, II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żarkach, kształcących się w zawodach: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Opiekę nad uczniami będzie sprawowało dwóch opiekunów. Wyjazd zaplanowano na 10 maja 2015r., a rekrutacja rozpocznie się już wkrótce.

 

2. Wyniki rekrutacji do projektu "Szlifujemy nasze umiejętności u innych narodowości"

W styczniu br. została przeprowadzona rekrutacja uczniów ZSZ do projektu Erasmus + "Szlifujemy nasze umiejętności u innych narodowości". Ostateczna lista uczestników została ogłoszona po feriach. Na wyjazd zakwalifikowano 16 uczniów kształcących się w następujących zawodach:

  • kucharz - 8 osób,
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - 4 osoby,
  • mechanik pojazdów samochodowych - 3 osoby,
  • blacharz samochodowy - 1 osoba.

Na liście rezerwowej jest aktualnie 2 uczniów.

         W marcu rozpocznie się kurs języka niemieckiego, który będzie trwał 30 godzin. Kolejnym etapem będzie przygotowanie w zakresie kulturowym (10 godzin) oraz przygotowanie pedagogiczne (4 godziny).

         W lutym zostały złożone kolejne dwa projekty z programu Erasmus +. Jeden przewoduje wyjazd 16 uczniów w zawodach kucharz i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie nt. "Dzisiaj jest na topie dobry zawód w Europie". Natomiast przewidziany jest drugi dla kadry nauczycielskiej.

 

 

3. Uczniowie wyjechali do Berlina

10 maja br. 16 uczniów ZSZ w Żarkach wyjechało do Niemiec w ramach projektu "Szlifujemy nasze umiejętności u innych narodowości" z programu Erasmus+. Uczestnicy projektu będą realizować staże u niemieckich pracodawców w nauczanych zawodach. Pobyt w Berlinie będzie trwał trzy tygodnie. Opiekę nad uczniami sprawują Pani Diana Ciszewska-Gorgól oraz Pani Milena Lamch.

 

 

4. Nasi uczniowie w Berlinie

Od niedzieli 16 uczniów ZSZ w Żarkach przebywa w Berlinie w ramach projektu "Szlifujemy nasze umiejętności u innych narodowości". Uczestnicy projektu w ciągu trzech tygodni będą odbywać praktyki w firmach niemieckich. W wolnym czasie zwiedzają stolice Niemiec.

 

 

 

 

5. Kucharze na stażu w Berlinie

          Sześciu kucharzy (trzech uczniów klasy III i trzech - klasy I) pracowało w dwóch restauracjach: Restaurant Neumann Gastronomische Betriebe oraz Abacus Restaurant.

          Praktykanci na zakończenie staży otrzymali listy gratulacyjne, w których pracodawcy bardzo wysoko ocenili umiejętności i zaangażowanie naszej młodzieży oraz podkreślili ich punktualność, rzetelność oraz sumienny stosunek do pracy. Swoje zadowolenie i uznanie wyrazili również poprzez zaproszenie do dalszej współpracy w postaci propozycji pracy w okresie wakacyjnym, jak również po ukończeniu szkoły. Szczególnie zaangażowani uczniowie zostali ponadto docenieni przez swoich pracodawców poprzez wręczenie dodatkowo wynagrodzenia pieniężnego.

 

 

6. Staż monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 Sześciu uczniów kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (pięciu uczniów klasy I i jeden uczeń klasy II) pracowało w firmie budowlanej BECK Trockenbau GmbH. Pracodawca w uznaniu pracowitości i zaangażowania uczniów zaprosił ich do dalszej współpracy w okresie wakacyjnym, jak również po ukończeniu szkoły.

           Na zakończenie uczestnicy otrzymali Certyfikaty Europass Mobilność. Dokumenty te potwierdzają nabyte umiejętności i doświadczenie, zwiększają szanse zatrudnienia oraz otwierają szerokie możliwości kontynuowania kariery zawodowej na rynku Unii Europejskiej.

 

7. Mechanicy pojazdów samochodowych sprawdzali swoje umiejętności w Berlinie

Majowe trzy tygodnie w Berlinie spędziło czterech uczniów (trzech z klasy II i jeden - III) zawodu mechanik pojazdów samochodowych. Ich miejscem pracy był warsztat samochodowy Contessa Handels - und Transport. Uczniowie  mieli możliwość wykorzystania i pogłębiania wiedzy teoretycznej w praktyce, w rzeczywistych warunkach pracy, kształtowania właściwego stosunku do miejsca pracy, przełożonych, współpracowników i klientów, przestrzegania zasad etyki i kultury pracy, pogłębiania umiejętności językowych, przełamania stereotypów i barier.

 
 

8. Podsumowanie projektu "Szlifujemy nasze umiejętności u innych narodowości

W dniach 10 – 30 maja 2015r. 16 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żarkach ZDZ w Katowicach uczących się w zawodach kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i mechanik pojazdów samochodowych wraz z opiekunami Dianą Ciszewską-Gorgól oraz Mileną Lamch przebywało na trzytygodniowych stażach zawodowych w Berlinie w Niemczech w ramach programu Erasmus+ „Szlifujemy nasze umiejętności u innych narodowości”. To był już czwarty projekt wspófinansowany z funduszy UE realizowany przez naszą szkołę, a drugi wyjazd uczniów na staże do Niemiec.

            Przed wyjazdem uczniowie intensywnie przygotowywali się praktyk, zakończyli kurs języka niemieckiego oraz  odbyli szkolenia w ramach przygotowania kulturowego i pedagogicznego. Warsztaty te dodały im pewności siebie, nauczyły asertywności i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

            Staże u pracodawców zorganizowała szkoła we współpracy z niemiecką instytucją Berlink, która zapewniła wyżywienie, noclegi oraz atrakcje: między innymi zwiedzanie „Museum Insel”, „Technisches Museum”, Bramy brandenburskiej, Alexander Platz, Potsdamer Platz i inne kulturalne imprezy. Przygotowanie do wyjazdu i cały pobyt w Niemczech wraz z podróżą i ubezpieczeniem, współfinansowany był z programu Erasmus+, a wszyscy uczestnicy otrzymali także kieszonkowe na bieżące potrzeby związane z pobytem. Na zakończenie uczestnicy otrzymali Certyfikaty Europass Mobilność. Dokumenty te potwierdzają nabyte umiejętności i doświadczenie, zwiększają szanse zatrudnienia oraz otwierają szerokie możliwości kontynuowania kariery zawodowej na rynku Unii Europejskiej.

 

             Celem projektu „Szlifujemy nasze umiejętności u innych narodowości” było poszerzanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole w rzeczywistych warunkach pracy, poznanie unijnego rynku pracy i umiejętności poruszania się na nim. Dzięki udziałowi w projekcie nasi uczniowie będą mieli możliwość wykorzystania i pogłębiania wiedzy teoretycznej w praktyce, w rzeczywistych warunkach pracy, kształtowania właściwego stosunku do miejsca pracy, przełożonych, współpracowników i klientów, przestrzegania zasad etyki i kultury pracy, pogłębiania umiejętności językowych, przełamania stereotypów i barier. Udział w projekcie umożliwi doskonalenie umiejętności zawodowych zdobytych w procesie kształcenia i zwiększy szanse za znalezienie miejsca pracy.

 

             Kucharze odbywali praktyki w dwóch restauracjach: Restaurant Neumann Gastronomische Betriebe oraz Abacus Restaurant. Sześciu uczniów kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie pracowali w firmie budowlanej BECK Trockenbau GmbH, natomiast mechanicy pojazdów samochodowych pracowali w warsztacie samochodowym Contessa Handels- und Transport.

 

            Praktykanci na zakończenie staży otrzymali listy gratulacyjne, w których pracodawcy bardzo wysoko ocenili umiejętności i zaangażowanie naszej młodzieży oraz podkreślili ich punktualność, rzetelność oraz sumienny stosunek do pracy. Swoje zadowolenie i uznanie wyrazili również poprzez zaproszenie do dalszej współpracy w postaci propozycji pracy w okresie wakacyjnym, jak również po ukończeniu szkoły. Szczególnie zaangażowani uczniowie zostali ponadto docenieni przez swoich pracodawców poprzez wręczenie dodatkowo wynagrodzenie pieniężnego.

 

              Dyrektor ZSZ w Żarkach, uczniowie oraz opiekunowie składają serdeczne podziękowania Instytucji Berlink za pomoc w znalezieniu miejsc praktyk, zakwaterowania oraz zorganizowanie wizyt kulturowych, pracodawcom, którzy stworzyli szanse rozwoju podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych naszej młodzieży. Zadowoleni, docenieni oraz szczęśliwi z niecierpliwością cieszymy się na przyszłoroczny wyjazd.