Erasmus+ 2018

10. Kampus Mobility Friends w Barcelos

9. Wycieczka do Bragi

W niedzielę 31 marca uczniowie przebywający w Portugalii uczestniczyli w wycieczce do Bragi, najstarszego miasta w Portugalii i najstarszego miasta chrześcijańskiego na świecie.

8. Poznajemy Porto

W sobotę 30 marca uczestnicy projektu "Europejskie staże kluczem do sukcesu" z programu Erasmus+ zwiedzali Porto. Porto to miasto położone w północnej części Portugalii u ujścia rzeki Duero. Wizytówką miasta jest dwukondygnacyjny most stalowy, wybudowany w XIX w. i nazwany na cześć króla Ludwika I (Ponte Dom Luis I). Uczniowie zwiedzili również stację kolejową Sao Bento w Porto, jeden z najpiękniejszych dworców kolejowych w całej Portugalii. Wnetrze stacji zdobią panele wykonane z płytek azulejos. Jest ich ponad 20 000, a przedstawiają one różne sceny związane z historią i życiem w Portugalii. Ukoronawanie wycieczki był rejs po rzece Duero.

7. Zwiedzamy Barcelos

"Barcelos to miasto w północno-zachodniej Portugalii, położone nad rzeką Cavado, około 15 km w kierunku zachodnim od Bragi. Jego początki sięgają czasów starożytnych, kiedy to znajdowała się tu jedna z rzymskich osad, która w kolejnych wiekach rozwinęła się w znaczący ośrodek handlowy regionu. Jakiś czas później dostała się ona we władanie Maurów, a spod ich panowania wyzwolił ją w drugiej połowie XII wieku Alfons I Zdobywca (1109-1185). W XV wieku Barcelos stanowiło siedzibę pierwszego księcia Bragança - Dom Alfonsa.
Jednym z najważniejszych symboli miasta, jak i całej Portugalii jest spotykany tu na każdym kroku charakterystyczny ceramiczny kogucik (Galo de Barcelos). Związana z nim jest miejscowa legenda opowiadająca historię przybyłego do Barcelos pewnego niesłusznie oskarżonego i skazanego na karę śmierci przez powieszenie galicyjskiego pielgrzyma (zmierzał on do Santiago de Compostela). Tuż przed wykonaniem wyroku skazaniec powiedział do sędziego, że jego niewinność jest tak samo pewna jak to, że w czasie egzekucji leżący na talerzu upieczony kogut wstanie i zapieje. Tak też się stało, kogut wstał z talerza i zapiał, a wobec takiego cudu pielgrzym został niezwłocznie zwolniony. Po tym wydarzeniu kogut stał się symbolem miasta jak i całej Portugalii. Legenda ta w różnych wersjach przekazywana jest z pokolenia na pokolenie, a ceramiczny kolorowy kogucik umieszczany jest na licznych pocztówkach, obrazkach, butelkach czy widokówkach. Barcelos to także miasto mogące pochwalić się licznymi zabytkami. Do czasów obecnych zachowały się tu imponujące średniowieczne obwarowania miejskie oraz podziemne lochy. Odwiedzając miasto warto także obejrzeć m in. wzniesiony w XIV wieku i zniszczony w czasie trzęsienia ziemi w 1755 roku gotycki zamek dawnych książąt Barcelos (Paço dos Condes de Barcelos), XIII wieczny (wielokrotnie później przebudowywany) kościół Santa Maria (Igreja Matriz de Santa Maria), dawny klasztor a obecnie Kościół św Marcina z Manhete, wybudowaną w stylu manuelińskim XV wieczną rezydencję Solar dos Pinheiros, budynek ratusza miejskiego oraz wybudowany w XIV wieku z polecenia Dom Pedra gotycki kamienny most.

Feira de Barcelos
Barcelos słynie także z organizowanego w każdy czwartek targu - Feira de Barcelos. Mimo, że na wydarzenie to (głownie latem) przybywa wielu turystów to impreza ta zachowała po dziś dzień swój dawny charakter gdzie miejscowa ludność oferuje wyprodukowaną przez siebie żywność. Targ stanowi także idealne miejsce gdzie kupić można wyroby garncarskie i ceramiczne z których wyrobu słynie Barcelos."

Źródło: http://navtur.pl/place/show/777,barcelos

6. Staże w Barcelos

Uczennica w zawodzie fryzjer Wiktoria Ziemak przebywa obecnie w Portugalii w ramach projektu "Europejskie staże kluczem do sukcesu". Uczennica pracuje w salonie fryzjerskim Cabeleireiros Sonia Miranda w Barcelos.

 

Dwunastu uczniów w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowcyh w budownictwie uczestniczy w stażu w firmie Ribeiroda Silva &Ca Lda w Barcelos.

Trzy uczennice w zawodzie kucharz pracują w La Fiamma-Restaurante & Pizzeria w Barcelos.

5. Wyjazd do Portugalii

25 marca (poniedziałek) 16 uczniów naszej szkoły z dwójką opiekunów wyruszyło do Portugalii. Grupę stanowi: trzech kucharzy, jeden fryzjer i dwunastu monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. O godz. 5.30 wyjechali busem na lotnisko Kraków-Balice. Przelot do Porto z przesiadką w Zurichu trwał 5 godzin. O godzinie 16.00 dotarli do celu podróży - Barcelos. Tam zostali zakwaterowani na terenie kampusu Mobility Friends. Celem wyjazdu są staże zagraniczne w firmach portugalskich organizowane w ramach projektu "Europejskie staże kluczem do sukcesu" z programu Erasmus+.

4. Przygotowanie językowe

11 lutego 2019r. uczestnicy projektu "Europejskie staże kluczem do sukcesu" w ramach programu Erasmus+ rozpoczęli 30 godzinny kurs języka angielskiego przygotowujący do wyjazdu na staże do Portugalii. Uczniowie podnieśli swoje kwalifikacje językowe, poszerzyli słownictwo zawodowe z gastronomii, fryzjerstwa i budownictwa.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnili test biegłości językowej OLS on-line na platformie Erasmus+.

3. Przygotowanie kulturowe

Kolejnym etapem przygotowań do wyjazdu uczniów na staże w Portugalii z projektu "Europejskie staże kluczem do sukcesu" w ramach programu Erasmus+ jest przygotowanie kulturowe uczestników. Zajęcia te przybliżyły uczestnikom realia kulturowe Portugalii i poświęcone były następującym zagadnieniom:

  • rejony turystyczne
  • historia kraju
  • system szkolnictwa
  • stereotypy
  • różnice kulturowe
  • etykieta i zwyczaje
  • mieszkańcy
  • kuchnia regionu
  • religia kraju
  • geografia regionu.

Zajęcia te miały na celu kształtowanie postaw otwartości i tolerancji uczestników.

Wiedza zdobyta przez młodzież pozwoli lepiej zrozumieć im nowe środowisko, zachowania obywateli obcego kraju oraz pomoże szybciej zaaklimatyzować się w nowym miejscu.

2. Przygotowanie pedagogiczne - zajęcia z pedagogiem szkolnym

          W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy w naszej szkole zajęcia przygotowujące uczniów do wyjazdu na staże w Portugalii w ramach projektu z programu Erasmus+ "Europejskie staże kluczem do sukcesu"-2018-1-PL01-KA102-048711.

         Jako pierwsze odbyły się zajęcia z przygotowania pedagogicznego prowdzone przez pedagoga szkolnego Panią Izabellę Matczak.

         Głównym celem zajęć było lepsze poznanie uczestników wyjazdu i przygotowanie ich do umiejętnego poradzenia sobie ze stresem w obcym środowisku. Ważnym elementem zajęć była umiejętność pracy w zespole (w grupie). Zajęcia koncentrowały się na doskonaleniu umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych.

 

1. Europejskie staże kluczem do sukcesu - 2018-1-PL01-KA102-048711

Informacje o projekcie:

Cel główny: podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych 16 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Żarkach poprzez realizację praktyk zagranicznych

Cele szczegółowe dla zawodu ,,kucharz": Uczniowie zapoznają się z tradycyjną kuchnią portugalską, nauczą się pracy w międzynarodowym zespole, poszerzą wiedzę i umiejętności w zakresie gastronomii, zapoznają się z nowoczesnym sprzętem gastronomicznym oraz zwiększą swoje szanse na zatrudnienie w Polsce i Europie.

Cele szczegółowe dla zawodu ,,monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie”: Uczniowie poznają innowacyjne technologie wykorzystywane w nowoczesnych firmach budowlanych, poznają nowe techniki malowania, będą mieli okazję zapoznać się z komputerową wizualizacją projektów budowlanych, nauczą się rozpoznawać i dobierać odpowiednie materiały i narzędzia do planowanych projektów.

Cele szczegółowe dla zawodu "fryzjer": Uczniowie poznają inne trendy obowiązujące w stylizacji fryzur, inne produkty i sposoby pielęgnacji włosów, uczniowie poznają również inne trendy obowiązujące w koloryzacji ponieważ wszystkie nowinki fryzjerskie docierają do naszego kraju z opóźnieniem, a uczniowie nie mają możliwości wyjazdów na szkolenia czy pokazy za granicę.

Rezultaty projektu:

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia wśród absolwentów naszego regionu. Współpracujące z nami firmy będą miały możliwość zatrudniania młodych pracowników, którzy posiadają doświadczenie zawodowe zdobyte za granicą - będą mogli tym samym podzielić się doświadczeniami ze stażu - nowymi metodami  czy sposobem organizacji pracy.

Udział w projekcie mobilności pozwoli na zwiększenie współpracy lokalnych i regionalnych przedsiębiorców oraz szkół kształcących w podobnych zawodach co wpłynie na opracowywanie i dostosowanie programów kształcenia dla przyszłych pracowników.

Uczestnicy projektu zdobędą nowe umiejętności i będą mieli okazję poznać organizację i kulturę pracy w Portugalii. Praktyki będą realizowane we współpracy z firmą DNA Europe Casa da Educacao która we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami zapewnia możliwość realizacji praktyk.

Działanie: Erasmus+

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 - 31.08.2019

Wartość projektu: 32 478.00

 

Pliki do pobrania