Podsumowanie realizacji projektu "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie"

23.11.2021

29 września 2021 r. Nasza szkoła zgłosiła swój udział w projekcie "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - 13 grudnia 1981 - PAMIĘTAMY!".

Na szkolnego koordynatora projektu przez dyrektora szkoły Pana Kazimierza Lamcha powołana została Pani Jadwiga Skalec — nauczyciel historii.

29 września 2021 r. - Na stronie szkoły oraz szkolnym Facebooku zamieszczono informację o dołączeniu szkoły do realizacji projektu, oraz powołaniu przez dyrektora szkolnego koordynatora projektu. Opublikowano plakat projektu oraz logo. 

8 października 2021 r. - W widocznym miejscu przy wejściu do szkoły koordynator Pani Jadwiga Skalec umieściła plakat projektu. Wspólnie z uczniami koordynator przygotowała kącik historyczno-patriotyczny „40 lat po stanie wojennym”. Materiały do zamieszczenia na tablicy przygotowano z wykorzystaniem Teki edukacyjnej "Stan wojenny" opracowanej przez IPN.  

2 listopada 2021 r. - Zakończyliśmy w naszej szkole projekcje filmu dokumentalnego "Nie zabierajcie mamy". Film obejrzeli wszyscy uczniowie z wychowawcami podczas zajęć z wychowawcą:

 • 20.10.21 r. - klasa IIIB
 • 20.10.21 r. - klasa IIIA
 • 25.10.21 r. - klasa II F/M/WZ
 • 02.11.21 r. - klasa I M/WZ.

Do 8 listopada 2021 r. - nauczyciel historii Pani Jadwiga Skalec przeprowadziła we wszystkich klasach lekcje historii poświęcone tematyce 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Podczas zajęć nauczyciel korzystał z materiałów pobranych ze strony IPN: Stan wojenny – teki edukacyjne. Przeprowadzenie zajęć zostało potwierdzone odpowiednimi wpisami w dziennikach lekcyjnych:

 • 08.11.21 r.-I M/WZ
 • 08.11.21 r.-II F/M/WZ
 • 03.11.21 r.-III A 
 • 27.10.21 r.-III B.

Kolejnym zrealizowanym etapem projektu był udział co najmniej dwóch nauczycieli w dwóch wykładach poświęconych tematyce stanu wojennego:

 • 06.10.21 r. - Konferencja: „Wydarzenia, które obudziły ducha wolności” – Jadwiga Skalec, Beata Błaszczyk
 • 12.10.21 r. - Wykład: „Znane i nieznane – o >>Solidarności<< lat osiemdziesiątych Regionu Częstochowskiego – Beata Błaszczyk
 • 21.10.21 r. - Wykład: „Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek „Solidarność”                      w Regionie Częstochowskim”. – Jadwiga Skalec, Beata Błaszczyk.

Udział w wykładach jest potwierdzony stosownymi zaświadczeniami.

Spośród trzech kolejnych zadań nasza szkoła wybrała:

Udział uczniów w jednym konkursie i zaprezentowanie na terenie szkoły wystawy przygotowanej przez IPN.

W dniach od 12 do 25 października br. koordynator projektu "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - 13 grudnia 1981-PAMIĘTAMY!" - nauczyciel historii Pani Jadwiga Skalec zaprezentowała wystawę "Stan wojenny 1981-83" uczniom wszystkich klas oraz nauczycielom:

 • 12.10.21 r. – IIIA i IIIB
 • 25.10.21 r. – IM/WZ i IIF/M/WZ

Omówiła przyczyny wprowadzenia stanu wojennego i wydarzenia, które miały miejsce podczas stanu wojennego wzbogacając je o własne doświadczenia związane z tym okresem.

Wystawa została przygotowana z wykorzystaniem 14 plansz pobranych w wersji elektronicznej ze strony Instytutu Pamięci Narodowej, następnie wydrukowanych. Wystawa jest nadal dostępna dla społeczności szkolnej, zarówno uczniowie jak i nauczyciele mogą podczas przerw poszerzać swoją wiedzę na temat dramatycznych wydarzeń stanu wojennego.

27 października 2021 r. - Nasza szkoła zgłosiła do konkursu literackiego „Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich” pracę wykonaną przez uczennicę klasy IIIB  Magdalenę Pakułę.

17 listopada 2021 r. Wysłaliśmy sprawozdanie z realizacji projektu do koordynatora regionu częstochowskiego.

Udział w projekcie zwiększył znacząco wiedzę uczniów na temat wydarzeń związanych z wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce.