Rekrutacja do projektu Erasmus+ zakończona

20.11.2023

28 września 2023r. komisja rekrutacyjna ogłosiła regulamin rekrutacji do projektu Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000139165. Informację o rekrutacji zamieszczono w gablocie oraz przesłano przez e-dziennik. Termin składania dokumentów wyznaczono na 11 października 2023r.

6 listopada 2023r. odbyły się rozmowy kwalifikacyjne, przeprowadzone przez nauczyciela języka angielskiego Panią Monikę Wcisło oraz pedagoga szkolnego Panią Izabellę Matczak. Podczas rozmowy kandydaci do projektu przedstawiali własną osobę  (w j. angielskim) oraz odpowiadali na dwa pytania (w j. polskim) wybrane w drodze losowania z zakresu własnych motywacji  do udziału w projekcie,   współpracy w grupie, organizacji czasu pracy. 

Komisja brała pod uwagę opinie instruktorów praktycznej nauki zawodu, wychowawców, pedagoga szkolnego oraz wyniki nauczania i frekwencję, uzyskane przez kandydatów w ubiegłym roku szkolnym.

20 listopada 2023r. komisja rekrutacyjna ogłosiła wyniki rekrutacji uczestników trzytygodniowych staży zawodowych w Grenadzie w Hiszpanii.

W 16-osobowej grupie uczestników znalazło się: 2 kucharzy, 1 cukiernik, 10 monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 1 operator obrabiarek skrawających i 2 fryzjerów, a na liście rezerwowej mamy 2 monterów. GRATULUJEMY!!!

Listę zakwalifikowanych i listę rezerwową wywieszono w gablocie oraz przesłano informację przez e-dziennik do uczestników i rodziców.