Tydzień Profilaktyki Chorób Zakaźnych

16.09.2022

Nasza szkoła wzięła udział w akcji Tydzień Profilaktyki Chorób Zakaźnych. Celem akcji było uświadomienie młodzieży potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych.

Na terenie szkoły powstała gazetka tematyczna, a w każdej klasie wychowawcy przeprowadzili zajęcia profilaktyczne z wykorzystaniem materiałów multimedialnych. Uczniowie opracowali plakaty profilaktyczne. 

Dziękujemy za zaangażowanie.