Zespół Szkół w Żarkach


Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy w zawodach: kucharz, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, operator obrabiarek skrawających oraz w innych zawodach w klasach wielozawodowych, technik: żywienia i usług gastronomicznych, robót wykończeniowych w budownictwie.
Oferujemy: staże zagraniczne, dodatkowe kwalifikacje np. barman, barista, wizaż, stylizacja paznokci, kierowca operator wózka jezdniowego, monter rusztowań bud.
Zapewniamy: zajęcia praktyczne we własnych pracowniach: gastronomicznej, fryzjerskiej, obrabiarek CNC, poligon budowlany; wynagrodzenia dla uczniów-pracowników młodocianych.

Zespół Szkół w Żarkach

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Sosnowa 2 , 42-310 Żarki

Aktualności Zobacz wszystkie »

Harmonogram rozdania świadectw

22.06.2020

Komunikat dyrektora CKE w sprawie przyborów na egzamin zawodowy

8.06.2020

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020r.

22.05.2020

Nasza oferta w systemie VULCAN

11.05.2020

Pismo Dyrektora szkoły do Rodziców / Prawnych Opiekunów

11.05.2020

Zapisy on-line - instrukcja

30.04.2020