Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Zespół Szkół w Żarkach

Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy w zawodach: kucharz, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cieśla, murarz-tynkarz, operator obrabiarek skrawających oraz w każdym innym zawodzie w klasach wielozawodowych.
Oferujemy: staże zagraniczne w ramach projektów europejskich bezpłatne kursy dla uczniów.
Zapewniamy: zajęcia praktyczne we własnej bazie, wynagrodzenie dla pracowników młodocianych, specjalistyczne pracownie lekcyjne w tym pracownie do przedmiotów zawodowych, dostęp do internetu, profesjonalną kadrę nauczycielską oraz tablety jako pomoc dydaktyczną dla uczniów.

Zespół Szkół w Żarkach

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Sosnowa 2 , 42-310 Żarki

Aktualności Zobacz wszystkie »

Złoto Marcina Kota w Jaworznie

16.03.2018

Spotkanie uczniów z higienistką szkolną.

9.03.2018

Warsztaty wielkanocne

9.03.2018

VI Festiwal Kulinarny

2.03.2018

Spotkanie uczniów z kuratorem sądowym Panią Rak

28.02.2018

Wystawa fotograficzna w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach

28.02.2018