Lepszy start w zawodową przyszłość

Zapraszamy uczniów i nauczycieli 

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W ŻARKACH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH

 

do udziału w projekcie „Lepszy start w zawodową przyszłość."

 

Uczestnicy: Grupę docelową projektu stanowią: uczniowie (40 os.) oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu (3 os.) w Branżowej Szkole I Stopnia w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

 

 Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

1. Praktyki zawodowe/staże w celu podwyższenia jakości procesu kształcenia zawodowego Branżowej Szkoły I Stopnia w Żarkach

2. Kursy, szkolenia i doradztwo zawodowe dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Żarkach

3. Podniesienie kompetencji nauczycieli Branżowej Szkoły I Stopnia w Żarkach

8. Doposażenie pracowni zawodowych Branżowej Szkoły I Stopnia w Żarkach

  

 Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach poprzez podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych 40 (12K, 28M) uczniów i uczennic dzięki kursom/szkoleniom zawodowym, oraz praktykom/stażom w przedsiębiorstwach oraz poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji 3 nauczycielek zawodu dzięki kursom/szkoleniom zawodowym w przedsiębiorstwach, oraz poprzez rozwój współpracy szkół z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym i doposażenie szkolnych pracowni zawodowych w terminie 1.09.2018-31.08.2020.

 

Planowane efekty projektu:

Podniesienie aktywności zawodowej i wzrost zatrudnialności na przyjaznym i otwartym rynku pracy; Poprawa efektywności podmiotów rynku pracy; związane z poprawą konkurencyjności regionu: Rozwój przedsiębiorstw opartych o specyficzne potencjały województwa, w tym technologie kreowane w regionie i produkty lokalne; Rozwój nowych specjalizacji gospodarczych, w szczególności związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu i rozwój przemysłów kreatywnych w regionie; Wzrost atrakcyjności miejsc pracy i jakości życia przyciągające do regionu nowych mieszkańców oraz tworzenie warunków sprzyjających powrotom młodych osób z emigracji.

  

Informacje i zapisy:

Zespół Szkół w Żarkach, ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki

tel.: 34 / 314-80-99,   fax: 34 / 314-82-25

www: szkoly.zarki.zdz.pl

e-mail: s-zarki@zdz.katowice.pl

 

 

Pliki do pobrania