-Fryzjer

Fryzjer - symbol cyfrowy zawodu 514101

Kwalifikacja: AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (w ZSZ A.19 -wykonywanie zabiegów fryzjerskich).

Cele kształcenia: Absolwent kształcenia w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów

2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów

3) wykonywania strzyżenia włosów

4) wykonywania stylizacji fryzur.

Możliwość zatrudnienia:

  • pracownie i zakłady fryzjerskie

  • własna działalności gospodarcza

Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia: Absolwent kształcenia w zawodzie Fryzjer po potwierdzeniu kwalifikacji AU.21 oraz po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.26 Projektowanie fryzur oraz uzyskaniu wykształcenia średniego może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik usług fryzjerskich.