- Murarz-tynkarz

Murarz-tynkarz - symbol cyfrowy zawodu 711204

Kwalifikacja: BUD.12 (obecnie BD.14 ) - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Uczniowie BS I w Żarkach w zawodzie murarz-tynkarz realizują na terenie szkoły teoretyczne zajęcia ogólnokształcące i zawodowe oraz zajęcia praktyczne.

Każdy uczeń naszej szkoły zawiera umowę o pracę jako pracownik młodociany z pracodawcą, a trzyletni okres nauki wlicza się do stażu pracy i emerytury.

Uczniowie pobierają wynagrodzenie za zajęcia praktyczne.

W naszej szkole mogą kształcić się uczniowie pełnoletni na dzień 1 września, ponieważ umożliwiamy odbywnie zajęć praktycznych na terenie szkoły bez umowy o pracę.

Do realizacji kształcenia praktycznego posiadamy przestronny poligon budowlany wyposażony w nowoczesny sprzęt, urządzenia i narzędzia.

Teoretyczne kształcenie zawodowe w zawodzie murarz-tynkarz odbywa się na terenie szkoły w pracowniach wyposażonych w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt multimedialny.

Nasi uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności i kwalifikacje na:

  • bezpłatnych warsztatach,

  • częściowo odpłatnych kursach zawodowych

  • kursach realizowanych w ramach projektów unijnych, np.:  obsługa kas fiskalnych, kierowca operator wózka jezdniowego.

Uczestniczą również w stażach u zagranicznych pracodawców w ramach projektów unijnych. Nabyte w ten sposób umiejętności  i doświadczenie zwiększają ich szanse na rynku pracy.

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych;

2) wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych;

3) wykonywanie tynków;

4) wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji BUD.12 absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tym samym uzyskuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci mogą kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która zapewnia kontynuację kształcenia w systemie dziennym. Kończąc ten typ szkoły absolwent może uzyskać tytuł:

  • technika budownictwa

po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji BUD.14 - "Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów" oraz świadectwo dojrzałości. Umożliwi to kontynuowanie edukacji na studiach wyższych.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia mogą podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy II.

Możliwości zatrudnienia:

Murarz-tynkarz może być zatrudniony w firmach budowlanych i remontowych wykonujących roboty budowlane i remontowe lub we własnej firmie.

Warunki zatrudnienia

Podanie o przyjęcie do szkoły